methode


Eigenschappen

Voorkeurslabelmethode
DefinitieVaste, weldoordachte werkwijze om een bepaald doel te bereiken (werkwijze, systeem).
Synoniemmethodiek, methodieken, methodes
Toelichting op definitie(bron: Informatie- plan Water 1987 / Aquo)


Het begrip methodiek verwijst naar het geheel van op theorieën gebaseerde wijzen dat wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken.

Methodieken bestaan niet uit één wijze van doen (zoals een methode), maar zijn een combinatie van verschillende wijzen. Vaak worden methode en methodiek met elkaar verward. Een methode is echter een opzichzelfstaand onderdeel van een methodiek. De grens tussen methoden en methodieken is soms moeilijk te trekken, aangezien geen enkele methode volledig uit de lucht gegrepen - dus op volledig opzichzelfstaand - is. Methoden zijn, net als methodieken, ook theoretisch onderbouwd. Of een bepaalde aanpak een methode of een methodiek is, hangt daarom grotendeels af van de context en de manier waarop de gebruiker er zelf naar kijkt. Methodieken komen vaak tot stand door het ontstaan van bepaalde problemen door een te eenzijdige benadering. De gebruikte methode wordt dan uitgebreid met andere theoretisch gestaafde werkwijzen die gezamenlijk het ontstane probleem effectief oplossen. Wanneer een doeltreffende mix van methoden is gevonden kan een nieuwe methodiek ontstaan. Methodieken worden gebruikt in alle denkbare disciplines. Te denken valt bijvoorbeeld aan het onderwijs, het onderzoeksveld en de zorg. (bron: Ensie)
Exacte overeenkomsthttps://www.ensie.nl/redactie-ensie/methodiek, https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/methodiek
Afbeelding vanmethodiek
Methodiek.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
methodeBreder
methodeBron van
methodeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Information Systemworks and Analysis of Changes (Begrip)Bredermethode
NDVI methode (Begrip)Bredermethode
Volkert-Bakker methode (Begrip)Bredermethode
bemonsteringsmethode (Begrip)Bredermethode
bewerkingsmethode (Begrip)Bredermethode
driepuntsmethode (Begrip)Bredermethode
inwinningsmethode (Begrip)Bredermethode
kaartprojectie (Begrip)Bredermethode
productiemethode (Begrip)Bredermethode
scheidingsmethode (Begrip)Bredermethode
telemetrie (Begrip)Bredermethode
tweepunts methode (Begrip)Bredermethode
vijfpunts methode (Begrip)Bredermethode
waardebepalingsmethode (Begrip)Bredermethode
Rdf.jpg