wetenschap


Eigenschappen

Voorkeurslabelwetenschap
DefinitieWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen.
Synoniemwetenschappelijke, wetenschappen
Toelichting op definitieWetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne geïndustrialiseerde samenleving. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen fundamentele wetenschap en toegepaste wetenschap die gericht is op toepassing van kennis en beïnvloeding van de werkelijkheid. Er zijn combinaties mogelijk van fundamentele en toegepaste wetenschap. Er zijn verschillende betekenissen van wetenschap, maar er is onder veel onderzoekers consensus over wat wetenschap behoort te zijn (zie de Kenmerken hieronder), al kunnen er tussen de vakgebieden, beoefenaars en beroepspraktijken verschillen in interpretaties bestaan.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
Afbeelding van260px-Newtons_cradle_animation_book.gif
De derde wet van Newton in de praktijk gedemonstreerd met de simulatie van een newtonpendel.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wetenschapBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Geohydrologie (Begrip)Brederwetenschap
aardrijkskunde (Begrip)Brederwetenschap
biologie (Begrip)Brederwetenschap
bodemkunde (Begrip)Brederwetenschap
cartografie (Begrip)Brederwetenschap
chemie (Begrip)Brederwetenschap
data wetenschap (Begrip)Brederwetenschap
ecohydrologie (Begrip)Brederwetenschap
ecologie (Begrip)Brederwetenschap
ecotoxicologie (Begrip)Brederwetenschap
geohydrologie (Begrip)Brederwetenschap
geologie (Begrip)Brederwetenschap
geomorfologie (Begrip)Brederwetenschap
geotechniek (Begrip)Brederwetenschap
grondmechanica (Begrip)Brederwetenschap
hydrografie (Begrip)Brederwetenschap
hydrologie (Begrip)Brederwetenschap
informatica (Begrip)Brederwetenschap
klimatologie (Begrip)Brederwetenschap
morfologie (Begrip)Brederwetenschap
natuurkunde (Begrip)Brederwetenschap
planologie (Begrip)Brederwetenschap
semantiek (Begrip)Brederwetenschap
stratigrafie (Begrip)Brederwetenschap
stromingsleer (Begrip)Brederwetenschap
technologie (Begrip)Brederwetenschap
verkeerskunde (Begrip)Brederwetenschap
Rdf.jpg