biologie


Eigenschappen

Voorkeurslabelbiologie
DefinitieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.
Synoniembiologisch, biologische
Toelichting op definitieDe biologie omvat een breed scala aan vakgebieden waarin men onderzoek doet naar fysieke structuur, chemische processen, moleculaire interacties, fysiologische mechanismen, ecologische samenhang, ontwikkeling en evolutie. Biologie erkent de cel als de fysieke basiseenheid van het leven, genen als de basiseenheid van erfelijke informatie en evolutie als het mechanisme achter het ontstaan en het uitsterven van soorten. Levende organismen zijn open systemen die in staat zijn te overleven door bruikbare omzettingen van energie en door handhaving van hun vitale toestand. Moderne biologie is overwegend een exacte natuurwetenschap, waardoor experimentele, kwantitatieve benaderingen en causale verklaringen centraal staan. Per vakgebied worden echter verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd: wiskundige of theoretische biologie omvat de filosofie van de biologie en gebruikt wiskundige methoden om kwantitatieve modellen te formuleren. Experimentele biologie omvat omvat beschrijvend onderzoek en empirische benaderingen, waarin de geldigheid van voorgestelde theorieën wordt getest. Veel principes uit de biologie zijn gebaseerd op de toepassing van scheikundige en natuurkundige wetten op levende systemen.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Biologie
Afbeelding vana114abd46965115f1c135384f7d199ea48d29ad8.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
biologieBreder
biologieBron van
biologieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
fysiologie (Begrip)Brederbiologie
hydrobiologie (Begrip)Brederbiologie
determinatie (Begrip)Exemplaar vanbiologie
a-mesosaproob (Begrip)Gerelateerdbiologie
b-mesosaproob (Begrip)Gerelateerdbiologie
ecologie (Begrip)Gerelateerdbiologie
hernieuwbare grondstof (Begrip)Gerelateerdbiologie
levenscyclus (Begrip)Gerelateerdbiologie
oligosaproob (Begrip)Gerelateerdbiologie
ongeslachtelijke voortplanting (Begrip)Gerelateerdbiologie
polysaproob (Begrip)Gerelateerdbiologie
saprobie (Begrip)Gerelateerdbiologie
specifiek verontreinigende stoffen (Begrip)Gerelateerdbiologie
voortplanting (Begrip)Gerelateerdbiologie
Rdf.jpg