biologie

Eigenschappen

VoorkeurslabelbiologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.
DefinitieBiologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismenLevend biologisch wezen., levensprocessen en levensverschijnselen.
SynoniembiologischBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen., biologischeBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.
Toelichting op definitieDe biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. omvat een breed scala aan vakgebieden waarin men onderzoekMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit. doet naar fysieke structuur, chemische processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct., moleculaire interacties, fysiologische mechanismen, ecologische samenhang, ontwikkeling en evolutie. BiologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. erkent de cel als de fysieke basiseenheid van het leven, genen als de basiseenheid van erfelijke informatie en evolutie als het mechanisme achter het ontstaan en het uitsterven van soorten. Levende organismenLevend biologisch wezen. zijn open systemenEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen. die in staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. zijn te overleven door bruikbare omzettingen van energie en door handhaving van hun vitale toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd.. Moderne biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. is overwegend een exacte natuurwetenschap, waardoor experimentele, kwantitatieve benaderingen en causale verklaringen centraal staan. Per vakgebied worden echter verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd: wiskundige of theoretische biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. omvat de filosofie van de biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. en gebruikt wiskundige methoden om kwantitatieve modellenAbstractie van de werkelijkheid. te formuleren. Experimentele biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. omvat omvat beschrijvend onderzoekMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit. en empirische benaderingen, waarin de geldigheid van voorgestelde theorieën wordt getest. Veel principes uit de biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. zijn gebaseerd op de toepassing van scheikundige en natuurkundige wettenWetten zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten. Ook de rechtspraak (jurisprudentie), de rechtsleer, gewoonten zijn rechtsbronnen. De aankondiging van een wet wordt soms een edict genoemd. op levende systemenEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologie
Afbeelding vana114abd46965115f1c135384f7d199ea48d29ad8.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.Breder
  • wetenschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
biologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.Gerelateerd
  • biologisch object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
ecologie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbiologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.
specifiek verontreinigende stoffen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbiologieBiologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.
Rdf.jpg