applicatie

Eigenschappen

VoorkeurslabelapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
DefinitieEen applicatiecomponentEen applicatie of een onderdeel daarvan die voor de gebruiker herkenbare functionaliteiten bevat en als afzonderlijke eenheid ingezet of vervangen kan worden. dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
SynoniemapplicatiesEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
Toelichting op definitieEen applicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. ondersteunt typisch een procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. en manifesteert zicht via een gebruikersinterface.

Een applicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. (letterlijk: "toepassing"; vaak ook afgekort als app) is een computerprogramma dat bedoeld is voor eindgebruikers. Dit in tegenstelling tot een servertaak of andere taken die door een besturingssysteem op de achtergrond worden uitgevoerd. Een applicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. draait 'op' (of 'onder') een bepaald besturingssysteem. Sommige populaire toepassingen zijn beschikbaar voor meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. dan één besturingssysteem, en daarmee multiplatform. De complexiteit van applicatiesEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. loopt uiteen van simpel (in geval van een spelletje, of een teksteditor zoals Notepad) tot extreem complex (in geval van de systemenEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen. die in real-time processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. verzorgen zoals luchtverkeersleiding, elektronisch betalingsverkeer, mobiele telefonie of administratieve of industriële processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct.). Complexe toepassingen zijn vaak verdeeld over meerdere systemenEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen..

Voor de allereerste computersEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel. moesten de applicatiesEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. vaak zelf door de gebruiker geschreven worden. Tegenwoordig is echter voor de meeste toepassingen kant-en-klare software verkrijgbaar.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Applicatie, https://nl.wikipedia.org/wiki/Applicatie
Afbeelding vanapplicatie
ApplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. (Erdas ImagineRemote sensing, fotogrammetrische en GIS-gerelateerde applicatie.).

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
applicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.Breder
  • applicatiecomponent (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
applicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Arcgis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
Geonetwork (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
Landelijk Grondwater Register (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
Notepad++ (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
WISKI (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
Wiki (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
applicatieschema (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
application programming interface (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
geografisch informatiesysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
operationeel beheers systeem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
software extensie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
webservice applicatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederapplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers.
Rdf.jpg