computerprogramma


Eigenschappen

Voorkeurslabelcomputerprogramma
DefinitieEen computerprogramma is een opeenvolging van instructies met als doel om een specifieke taak met een computer uit te voeren. Een programma is in een uitvoerbare (executable) vorm, die de computer direct kan gebruiken om de programma-instructies met de processor (CPU) uit te voeren.
Synoniemcomputerprogramma's
Toelichting op definitieComputerbroncode wordt in het algemeen geschreven door computerprogrammeurs. Broncode wordt geschreven in een programmeertaal, die vaak een van de twee belangrijkste programmeerparadigma's volgt: imperatief of declaratief programmeren. Broncode kan met behulp van een compiler worden omgezet in een uitvoerbaar bestand (ook wel een executable of binair bestand genoemd) en later worden uitgevoerd door een centrale verwerkingseenheid. Als alternatief kunnen computerprogramma's worden uitgevoerd met behulp van een interpreter. Ook kunnen zij als firmware worden gedraaid of worden ingebed in de hardware. Een verzameling van computerprogramma's en bijbehorende data wordt software genoemd. Als een computerprogramma wordt uitgevoerd, leest de computer de instructies uit het programma, zoals deze zijn opgeslagen op een gegevensdrager (bijvoorbeeld bestanden op een harde schijf) en voert de programmacode in de aangeven volgorde uit, gebruik makend van de data. Hetzelfde computerprogramma stelt een programmeur in staat om in een voor mensen gemakkelijker leesbare broncodevorm de algoritmen van een betreffende computerprogramma te bestuderen en zo nodig verder te ontwikkelen.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Computerprogramma
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
computerprogrammaBreder
computerprogrammaBron van
computerprogrammaGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Apache Log4j (Begrip)Bredercomputerprogramma
webbrowser (Begrip)Bredercomputerprogramma
Rdf.jpg