software

Eigenschappen

VoorkeurslabelsoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
DefinitieSoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren. of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat., die bewerkingen en taken uitvoeren.
Toelichting op definitieNaast toepassingen voor mainframes, personal computersEen computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken altijd in het binaire stelsel. en spelcomputers, bevatten ook televisies, telefoons, telefooncentrales, auto's en machinesEen machine is een apparaat opgebouwd uit een frame, een aandrijvingsmechanisme en overige specifieke onderdelen. Het is een mechanisme dat een vorm van beweging of energie in een andere vorm van beweging of energie kan omzetten. sinds de jaren zeventig steeds vaker embedded softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.. Ook apps op een smartphone of tablet worden softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren. genoemd.

SoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren. kan worden ingedeeld naar toepassingsgebied of gebruikersgroep.

Het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. "softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren." komt uit het Engels en is de tegenhanger van hardwareMet hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen. (apparatuurMet hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen.), waarmee alle "tastbare" apparatuurMet hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen. wordt bedoeld. Het onderscheid tussen softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren. en hardwareMet hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen. is niet altijd eenduidig aan te geven. Ter wille van betere prestaties worden sommige functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. in hardwareMet hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen. geïmplementeerd, die evengoed in de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren. gerealiseerd kunnen worden. Bovendien zijn er tussenvormen, zoals firmware (softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren. die in hardwareMet hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen. is vastgelegd) en programmable gate arrays (generieke hardwareMet hardware of apparatuur worden in de computertechniek alle fysieke componenten of onderdelen aangeduid die in een computer een rol spelen. die softwarematig van een functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. wordt voorzien).
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Software
Afbeelding vansoftware
Voorbeeld van een softwarepakket, Erdas ImagineRemote sensing, fotogrammetrische en GIS-gerelateerde applicatie..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.Breder
  • informatietechnologie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
softwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.Gerelateerd
  • hardware (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Arcgis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
ECW Header Editer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
FME (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
Geocompressor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
Geonetwork (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
Image Station (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
MY-LEX Overheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
Open Java Development Kit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
QGIS (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
applicatiecomponent (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersoftwareSoftware of programmatuur is een geheel van computerprogramma's met bijbehorende data, die bewerkingen en taken uitvoeren.
Rdf.jpg