AutoCAD

Eigenschappen

VoorkeurslabelAutoCADAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld.
DefinitieAutoCADAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld. is een CADComputer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.-programmaEen programma is een pakket gelijksoortige en / of samenhangende maatregelen binnen een werksoort met een voortschrijdend meerjarig karakter. om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld.
SynoniemAutocadAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld.
Toelichting op definitieOorspronkelijk werd het ontwikkeld in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Defensie, maar sinds 1982 is het als commercieel product verkrijgbaar.

AutoCADAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld. wordt onder andere gebruikt in de architectuurBeschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., bouwkunde, civiele techniekCiviele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond., ruimtelijke ordening, landmeetkundeLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (total station) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van Global Navigation Satellite Systems zoals GPS., werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Voor verschillende toepassingen zijn verschillende uitvoeringen gemaakt als applicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. op AutoCADAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld.. Vroeger dienden deze pakketten apart aangeschaft te worden, maar sinds AutoCAD2019 worden de meeste uitbreidingen gebundeld met AutoCADAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld. als 'toolset'. Beschikbare toolsets zijn: Architecture, Electrical, Mechanical, Plant-3d, MEP en RasterEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen.-design. Voor Civil-3D en Advance Steel geldt nog steeds dat deze apart aangeschaft moeten worden.

Het vectorgeoriënteerde bestandsformaatEen bestandsformaat, of bestandsindeling, is de manier waarop de informatie in een computerbestand binair gecodeerd is. Het bestandsformaat legt vast met welke syntaxis en semantiek de informatie in een reeks enen en nullen wordt vastgelegd en teruggelezen kan worden. van AutoCADAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld.-tekeningen is DWG, voor drawing. Het uitwisselen van tekeningen met andere CADComputer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.-programma'sEen programma is een pakket gelijksoortige en / of samenhangende maatregelen binnen een werksoort met een voortschrijdend meerjarig karakter. kan met het ook vectorgeoriënteerde bestandsformaatEen bestandsformaat, of bestandsindeling, is de manier waarop de informatie in een computerbestand binair gecodeerd is. Het bestandsformaat legt vast met welke syntaxis en semantiek de informatie in een reeks enen en nullen wordt vastgelegd en teruggelezen kan worden. DXF drawing exchange format, dit is de ASCII-equivalent. De meeste CADComputer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.-pakketten kunnen een DXF-bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. probleemloos openen en in toenemende mate kunnen CADComputer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.-pakketten een DWG-bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. direct openen en bewerken. Het komt zelfs voor dat ze DWG als native bestandsformaatEen bestandsformaat, of bestandsindeling, is de manier waarop de informatie in een computerbestand binair gecodeerd is. Het bestandsformaat legt vast met welke syntaxis en semantiek de informatie in een reeks enen en nullen wordt vastgelegd en teruggelezen kan worden. gebruiken.

Autodesk biedt tegelijk steeds meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. mogelijkheden getekende modellenAbstractie van de werkelijkheid. van tevoren kunnen bekijken, zelfs zonder zelf de beschikkingEen besluit over een aanvraag over AutoCADAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld. of over een ander programmaEen programma is een pakket gelijksoortige en / of samenhangende maatregelen binnen een werksoort met een voortschrijdend meerjarig karakter. te hebben.[1] Het opslaan in DWF-formaat wordt door alle Autodesk-producten ondersteund en een viewer kan gratis worden gedownload. Het DWF-formaat (drawing web format) is in het leven geroepen als alternatief voor pdf, aangezien dat formaat geen digitale nauwkeurigheidHet totaal van precisie en betrouwbaarheid. kent. Desondanks wordt het pdf-bestandsformaatEen bestandsformaat, of bestandsindeling, is de manier waarop de informatie in een computerbestand binair gecodeerd is. Het bestandsformaat legt vast met welke syntaxis en semantiek de informatie in een reeks enen en nullen wordt vastgelegd en teruggelezen kan worden. vaker ingezet dan DWF.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
Afbeelding vanAutocad
AutocadAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld.
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
AutoCADAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld.Breder
  • software (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
AutoCADAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
AutoCADAutoCAD is een CAD-programma om technische tekeningen mee te maken en wordt door het Amerikaanse bedrijf Autodesk ontwikkeld.Gerelateerd
  • Computer-aided design (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • NLCS (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg