ECW Header Editer

Eigenschappen

VoorkeurslabelECW Header EditerApplicatie waarmee de projectie aan de ECW of JPEG2000 bestand kan worden vastgelegd of aangepast.
DefinitieApplicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. waarmee de projectieEen kaartprojectie is een methode om het gebogen oppervlak van de Aarde over te brengen op een vlakke kaart. Als wordt afgezien van de afplatting van de Aarde, is dit wiskundig een afbeelding van een boloppervlak of een deel daarvan op een plat vlak. aan de ECW of JPEG2000JPEG 2000 is een compressiestandaard die zowel verliesvrije als verliesgevende opslag mogelijk maakt. De gebruikte compressiemethoden verschillen van die in standaard JFIF / JPEG; ze verbeteren de kwaliteit en compressieverhoudingen, maar vereisen ook meer rekenkracht om te verwerken. bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. kan worden vastgelegd of aangepast.
Toelichting op definitieDeze Hexagon applicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers., wordt standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. bij de GeocompressorGeoCompressor is een zeer snelle beeldmateriaal- en puntenwolkcompressie applicatie die specifiek ontworpen is om het aanmaken van ECW, JPEG2000 en HPC formaten (puntenwolken) te vereenvoudigen. applicatieEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. geleverd. In sommige gevallen hangt er geen of een foutieve projectieEen kaartprojectie is een methode om het gebogen oppervlak van de Aarde over te brengen op een vlakke kaart. Als wordt afgezien van de afplatting van de Aarde, is dit wiskundig een afbeelding van een boloppervlak of een deel daarvan op een plat vlak. aan een luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). ECWECW (Enhanced Compression Wavelet) is een gecomprimeerd bestandsformaat dat geoptimaliseerd is voor de opslag van satelliet- en luchtfoto's. Het is ontwikkeld door Earth Resource Mapping en nu eigendom van ERDAS, onderdeel van Intergraph., door de projectieEen kaartprojectie is een methode om het gebogen oppervlak van de Aarde over te brengen op een vlakke kaart. Als wordt afgezien van de afplatting van de Aarde, is dit wiskundig een afbeelding van een boloppervlak of een deel daarvan op een plat vlak. juist in te stellen kan de luchtfotoFoto's van aardoppervlak gemaakt vanuit een vliegtuig, helikopter, satelliet of UAV (drone). correct door Apollo EssentialsHexagon applicatie waarmee raster bestanden (o.a. ECW) kunnen worden geserveerd als WMS, WMTS en Rest service zonder dat eerst een tilecache aangemaakt moet worden. Dit heeft als grote voordeel dat bestanden direct als webservice beschikbaar komen. worden ontsloten.
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www2.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/56639/2.0-IWS-Defining-ECW-JP2-Coord-Sys.pdf
Afbeelding vanECW Header Editor, Ortho 10 luchtfoto met RD_new projectie

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ECW Header EditerApplicatie waarmee de projectie aan de ECW of JPEG2000 bestand kan worden vastgelegd of aangepast.Breder
  • software (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ECW Header EditerApplicatie waarmee de projectie aan de ECW of JPEG2000 bestand kan worden vastgelegd of aangepast.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
ECW Header EditerApplicatie waarmee de projectie aan de ECW of JPEG2000 bestand kan worden vastgelegd of aangepast.Gerelateerd
  • Apollo Essentials (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • ECW Header Editer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • JPEG 2000 (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • kaartprojectie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
ECW Header Editer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdECW Header EditerApplicatie waarmee de projectie aan de ECW of JPEG2000 bestand kan worden vastgelegd of aangepast.
Rdf.jpg