functie


Eigenschappen

Voorkeurslabelfunctie
AfkortingFUN
DefinitieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
Synoniemfuncties
Toelichting op definitieFunctie oppervlaktewater. Bij BPN wordt onderscheid gemaakt in 17 functies (bijv. waterkeren,hoofdtransportas), WB kent één functie (bereikbaarheid). (bron: RWS-A, 1997: Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996 / Aquo)


Gebruiks- of doelfunctie van het oppervlaktewater (bron: DIV)

Een samenhangende verzameling van rollen.

Afgezonderd deel van een organisatie of informatiesysteem dat zorgt voor een bepaalde bijdrage aan een dienst. Synoniem: Taak, of samenstel van taken. (bron: Enterprise Architectuur Rijksdienst)

Beoogd doel of werking van een onderdeel van de decompositie. (bron: Decompositiekader NEN 2767 RWS)

Beoogde werking en/of verrichting van een systeem en een taak die wordt uitgevoerd. Systemen bestaan omdat ze functies uitvoeren. (bron: Netwerkschakels in relatie tot prestatiemanagement)

Beoogde werking en/of verrichting van een systeem (LSE2: product of dienst) (bron: Handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses)

Beoogde werking en/of verrichting van een systeem (LSE2: product of dienst) (bron: Leidraad voor Systems Engineering (SE) in de GWW sector)

Beoogde werking en/of verrichting van een systeem (LSE2: product of dienst) (bron: Vraagspecificatie Algemeen PRC (oud))

Beoogde werking en/of verrichting van een systeem (LSE2: product of dienst) (bron: Vraagspecificatie Eisen DenC (oud))

Beoogde werking en verrichting van een product of dienst voor het behalen van het doel van een (deel)systeem. (bron: WWB0022)

Bestemming en daarmee het gewenste gebruik van een watersysteem of daarin gelegen objecten. (bron: Richtlijnen Vaarwegen)

Gedrag (handeling, actie, werk) van een persoon, groep van personen (organisatie) of van een systeem richting een of meerdere contextobjecten. Een functie kan worden uigedrukt in een transformatie (omzetting, verandering) van een of meerdere inputs in een of meerdere outputs. (bron: Sjabloon Systeemspecificatie)

Primair beoogde werking en verrichting van een product(object) of dienst. (bron: WWB0001)

Verzameling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een organisatie, die door 1 persoon kan worden vervuld. (bron: Functiegebouw Rijk)

Activiteit waarvan de succesvolle uitvoering bijdraagt aan het bereiken van een doelstelling. (bron: AOA Begrippen- en Definitielijst)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-148ea5da-019a-43f8-84cf-0e873bc211aa, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Functie
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
functieBreder
functieBron van
functieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
functieverlies (Begrip)Brederfunctie
gebruiksfunctie (Begrip)Brederfunctie
kritiek onderdeel (Begrip)Gerelateerdfunctie
Rdf.jpg