programma

Eigenschappen

Voorkeurslabelprogramma
DefinitieEen programma is een pakket gelijksoortige en / of samenhangende maatregelen binnen een werksoort met een voortschrijdend meerjarig karakter.
Synoniemprogramma's, programmatje, programmatjes
Toelichting op definitieEen programma resulteert in een aantal producten die moeten bijdragen aan maatschappelijk gewenste effecten. Een programma wordt vertaald in deelprogramma's. Bron: Van Middelen naar Produkten.

Een tijdelijke, flexibele organisatiestructuur, die is opgezet om de implementatie van een verzameling met elkaar samenhangende projecten en activiteiten te coördineren, te sturen en te controleren teneinde te zorgen voor de realisatie van de eindresultaten en benefits die zijn gerelateerd aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Een programma duurt vaak verscheidene jaren. (bron: PRINCE2 - Glossary of Terms English - Dutch)

Verzameling van samenhangende projecten en activiteiten die samen worden gepland en beheerd om een overkoepelend geheel van samenhangende doelstellingen en andere uitkomsten te realiseren. (bron: Information Technology Infrastructure Library - Glossary of Terms English - Dutch)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-41724c0e-1ca1-4495-959e-2ab2cede0284, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2957
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
programmaBreder
programmaBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hoogwaterbeschermingsprogramma (Begrip)Brederprogramma
monitoringprogramma (Begrip)Brederprogramma
waterbeheerprogramma (Begrip)Brederprogramma
Rdf.jpg