applicatieschema

Eigenschappen

VoorkeurslabelapplicatieschemaInformatiemodel dat wordt beschreven en toegepast.
DefinitieInformatiemodel dat wordt beschreven en toegepast.
Synoniemapplicatieschema'sInformatiemodel dat wordt beschreven en toegepast.
Toelichting op definitieEen datamodelMet een datamodel, of gegevensmodel, wordt beschreven hoe de gegevens in een informatiesysteem gestructureerd zijn. dat data beschrijft die worden gebruikt door een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. applicatiesEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers..

Deze term is met name gangbaar in de context van geo-data en refereert dan naar een GMLGeography Markup Language (GML), ook bekend als ISO 19136, is een door het OGC opgestelde XML structuur voor de representatie van geografische (ruimtelijke en plaatsgebonden) informatie. Application Schema. Een dergelijk schema is ook een XMLExtensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om gegevens over het internet te versturen. Schema.

Het UMA-mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie. en IMWA zijn met UML beschreven in een applicatieschemaInformatiemodel dat wordt beschreven en toegepast..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28443&type=term, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Applicatieschema
Afbeelding vanapplicatie schema
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
applicatieschemaInformatiemodel dat wordt beschreven en toegepast.Breder
  • applicatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • datamodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
applicatieschemaInformatiemodel dat wordt beschreven en toegepast.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
applicatieschemaInformatiemodel dat wordt beschreven en toegepast.Gerelateerd
  • informatiemodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
applicatieschemaInformatiemodel dat wordt beschreven en toegepast.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
informatiemodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdapplicatieschemaInformatiemodel dat wordt beschreven en toegepast.
Rdf.jpg