schema


Eigenschappen

Voorkeurslabelschema
DefinitieEen schema is in het algemeen een specifiek, goed gedocumenteerd en consistent plan.
Synoniemschema's
Toelichting op definitieHet woord schema stamt van het Griekse "σχήμα" ("schèma"), wat vorm of meer algemeen plan betekent. Het meervoud van schema is schema's, maar soms wordt nog de oorspronkelijk Griekse meervoudsvorm schemata gebruikt.


Het begrip schema heeft meerdere betekenissen:

 • diagram, algemeen een visualisatie
 • In het algemeen in de wetenschap een model: zie model (wetenschap)
 • schema (Kant), in de filosofie van Immanuel Kant een categorie van pure, niet-empirische concepten omtrent empirische zintuiglijke impressie
 • schema (logica), in de logica, een regel van recursie die een verzameling van (meestal oneindige) statements beschrijft
 • In de informatica een model
  • XML Schema, een wijze van definitie van de structuur, de inhoud, en tot op zekere hoogte de semantiek van XML-documenten
  • databaseschema, een beschrijving van de structuur van een database of een directory. Hierbij onderkent men:
   • conceptueel datamodel, conceptueel schema, een kaart van concepten en hun relatie

logisch schema, een kaart met entiteiten, hun eigenschappen en relaties

   • datamodel, fysisch schema, een specifieke implementatie van een logisch schema
  • genetisch algoritme
 • In de psychologie en cognitiewetenschap een mentale structuur die enige aspecten van de wereld representeert
 • In de hogere wiskunde, meer bepaald de algebraïsche meetkunde, een abstractie van het begrip algebraïsche variëteit: zie schema (wiskunde)
 • In de elektrotechniek een grafische voorstelling van een elektrische installatie, een elektronische schakeling: zie schema (elektriciteit)
 • In de elektronica een grafische voorstelling van een elektronisch circuit: zie schema (elektronica)
(Bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Schema
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schemaBreder
schemaBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schematisering (Begrip)Brederschema
referentiekader (Begrip)Gerelateerdschema
Rdf.jpg