meter


Eigenschappen

Voorkeurslabelmeter
Afkortingm
DefinitieEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie.
Synoniemmeters
Toelichting op definitie(bron: Meeteenhedenbesluit 2006)


De meter (symbool m) is de SI-eenheid voor lengte. De meter is sinds 1983 gedefinieerd als de afstand die licht in 1/299.792.458 seconde in vacuüm aflegt. De meter is een van de zeven SI-basiseenheden en is de basis van het metrieke stelsel. Rechtstreeks van de meter afgeleid zijn de oppervlakte-eenheid m² (vierkante meter) en de volume-eenheid m³ (kubieke meter). (Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-2309, https://nl.wikipedia.org/wiki/Meter
Afbeelding van390px-Metre_measure.jpg
Een meetlat van één meter.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meterBreder
meterBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg