eenheid

Eigenschappen

VoorkeurslabeleenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.
DefinitieDe dimensie van de grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. waarin een parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen.Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. wordt uitgedrukt.
SynoniemmeeteenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.
Toelichting op definitieZo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NENNEN is de afkorting van NEderlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de naam van het nauwe samenwerkingsverband van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en de Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) (gespecialiseerd in de normalisatie van elektrotechniek, informatietechnologie en telecommunicatie).-norm 1000 uitgedrukt.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24739&type=term, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1112

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.Breder
  • informatie object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.Gerelateerd
  • waarnemingssoort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
SI-basiseenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredereenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.
fysieke eenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredereenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.
meter waterkolom (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredereenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.
Het Internationale Stelsel van Eenheden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdeenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.
infiltratie-intensiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdeenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.
waarnemingssoort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdeenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.
Rdf.jpg