parameter

Eigenschappen

Voorkeurslabelparameter
AfkortingMPS
DefinitieEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Synoniemparameters
Toelichting op definitieEr zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden; chemisch of fysisch zoals “Zuurgraad”, “Massa”,en “Temperatuur”. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals “Massaconcentratie cadmium”, “Aantal huismussen” of “Volume slib”. -typering; kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld “Geslacht” of “Kleur”. Bron: GWL, aangepast / RWS-A, 1997: Gebruikershandleiding DONAR Deel 9 Gegevensmodel en Coderingen DONAR, november 1994, pag. 6-5. / VROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 154.

Een parameter is in de exacte wetenschappen een onbekende of variabele die de uiteindelijke toestand van een systeem, dan wel de uiteindelijke waarde van een uitdrukking bepaalt wanneer deze een waarde toegekend krijgt. De stand van de lichtknop is bijvoorbeeld een parameter van het lichtsysteem in de kamer. De temperatuur en de stand van de thermostaat zijn parameters van het verwarmingssysteem.

In de wiskunde gebruikt men een parameter om wiskundige objecten variabel te maken. Zo kan ax + 3 weliswaar opgevat worden als een functie van de twee variabelen a en x, maar kunnen we ook stellen dat we voor elke waarde van de parameter a een andere functie f hebben, gegeven door

ƒ(x) = ax + 3

In het eerste geval hebben we één functie met twee argumenten, in het andere geval vele functies met één argument, samengevat in één uitdrukking met een parameter en een argument. Argumenten worden vaak aangeduid met letters die aan het einde van het alfabet voorkomen, zoals x, y en z, zodat die gemakkelijk kunnen worden onderscheiden van parameters.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-042f451c-8a26-4c6a-a793-b4055df3227f, https://nl.wikipedia.org/wiki/Parameter
Afbeelding vanhttps://www.mathsisfun.com/sets/images/parameter.svg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
parameterBreder
parameterBron van
parameterGerelateerd
parameterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-functie(t) (Begrip)Brederparameter
1d-functie(u) (Begrip)Brederparameter
geparametriseerde weergave (Begrip)Gerelateerdparameter
hoedanigheid (Begrip)Gerelateerdparameter
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdparameter
Rdf.jpg