parameter

Eigenschappen

VoorkeurslabelparameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter.
AfkortingMPSEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter.
DefinitieEen eigenschapEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. van een systeemEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen., medium, organisme of objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een modelEen model is een schematische weergave van de werkelijkheid., formule of andere relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. worden onderscheiden: een harde parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. en een zachte parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter..
SynoniemparametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter.
Toelichting op definitieEr zijn diverse soorten parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. zoals: -groothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.; chemischScheikunde of chemie is de natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en opbouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn. of fysisch zoals “Zuurgraad”, “Massa”,en “Temperatuur”. -groothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. in combinatie met een chemische stofNaamgeving van elementen en verbindingen of groepen verbindingen., organisme of objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie., zoals “Massaconcentratie cadmium”, “Aantal huismussen” of “Volume slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.”. -typering; kenmerkEen eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld “Geslacht” of “Kleur”.

Een parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. is in de exacte wetenschappenWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen. een onbekende of variabele die de uiteindelijke toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. van een systeemEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen., dan welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. de uiteindelijke waarde van een uitdrukking bepaalt wanneer deze een waarde toegekend krijgt. De stand van de lichtknop is bijvoorbeeld een parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. van het lichtsysteem in de kamer. De temperatuur en de stand van de thermostaat zijn parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. van het verwarmingssysteem.

In de wiskunde gebruikt men een parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. om wiskundige objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. variabel te maken. Zo kan ax + 3 weliswaar opgevat worden als een functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. van de twee variabelen a en x, maar kunnen we ook stellen dat we voor elke waarde van de parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. a een andere functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. f hebben, gegevenEen gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. door

ƒ(x) = ax + 3

In het eerste geval hebben we één functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. met twee argumenten, in het andere geval vele functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. met één argument, samengevat in één uitdrukking met een parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter. en een argument. Argumenten worden vaak aangeduid met letters die aan het einde van het alfabet voorkomen, zoals x, y en z, zodat die gemakkelijk kunnen worden onderscheiden van parametersEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27525&type=term, http://www.aquolex.nl/html5/?id=27526&type=term, http://www.aquolex.nl/html5/?id=27524&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Parameter
Afbeelding vanhttps://www.mathsisfun.com/sets/images/parameter.svg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter.Gerelateerd
  • waarnemingssoort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
parameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
waarnemingssoort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdparameterEen eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald. Coëfficiënt in een model, formule of andere relatie die gevarieerd mag worden om deze toe te passen op specifieke gevallen. Een coëfficiënt die de grootte van een systeemkenmerk aangeeft. Hierbij kunnen twee soorten parameters worden onderscheiden: een harde parameter en een zachte parameter.
Rdf.jpg