gegeven


Eigenschappen

Voorkeurslabelgegeven
DefinitieEen gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit.
Synoniemgegevens
Toelichting op definitieDe woorden worden praktisch altijd in het meervoud geschreven; gegevens en data. Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten op een bepaald medium, zodanig dat deze gegevens uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen worden. Data zijn dan ook steeds het resultaat van codering. Data zijn in die zin abstract, dat je ze steeds kan hercoderen in een ander medium of drager. Met deze data wordt er een model (een selectief deel dus) van de werkelijkheid vastgelegd in de tijd. Ofschoon de werkelijkheid nooit stilstaat, kan deze door het vastleggen van de gegevens toch worden bevroren. In de Nederlandse vakliteratuur wordt vaak, net als in de Engelse vakliteratuur, het begrip "data" gebruikt als alternatief voor "gegevens". Het Nederlandse "gegevens" komt veelal overeen met het Engelse data.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Gegeven
Afbeelding vangegevens in een dataset
Gegevens in een dataset.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gegevenBreder
gegevenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bijkomende gegevens (Begrip)Bredergegeven
data (Begrip)Bredergegeven
dataset (Begrip)Bredergegeven
gegevensuitwisseling (Begrip)Bredergegeven
informatie (Begrip)Bredergegeven
kernregistratie (Begrip)Bredergegeven
meetgegevens (Begrip)Bredergegeven
meetpuntverslag (Begrip)Bredergegeven
tabel (Begrip)Bredergegeven
waardereeks (Begrip)Bredergegeven
data-eigenaar (Begrip)Gerelateerdgegeven
inwinnende instantie (Begrip)Gerelateerdgegeven
Rdf.jpg