neerslag

Eigenschappen

VoorkeurslabelneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
DefinitieWater in vaste of vloeibare vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
SynoniemregenWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., buiWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., buienWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., regenbuiWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., regenbuienWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., regenwaterWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., hoosbuiWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
Toelichting op definitieAangezien de dichtheid van water nagenoeg 1 is, is in de vloeibare fase de massa gelijk aan het volume: 1 kg is gelijk aan 10 -3 mEenheid van lengte, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s-1, waarbij de seconde volgt uit de cesiumfrequentie. 3. NeerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. is een verzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. waterdeeltjes die uit een wolk of een groep van wolken valt en het aardoppervlak bereikt. De waterdeeltjes kunnen zowel vast als vloeibaar zijn en kristalvormig of amorf, meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. specifiek regenWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., hagel, mist, korrelhagel, ijsregen en sneeuw. NeerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt. is mogelijk doordat water verdampt in de atmosfeer om daarna te condenserenCondensatie is de faseovergang van gas- of damp-vorm naar vloeistof en is het tegenovergestelde van verdampen. in wolken. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van de waterkringloopDe waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus is een biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarbij water door het systeem Aarde circuleert. Hierbij verdampt oppervlaktewater, zoals zeewater. In de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit neerslag valt. Deze komt terug op aarde in waterwegen, of zakt weg als grondwater. Een groot deel verzamelt zich weer als oppervlaktewater..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27084&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Neerslag_(atmosfeer)
Afbeelding vanBestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken.:Regenbui wateroverlast foto.jpgJPEG (Joint Photographic Experts Group) is een compressiemethode met verlies; JPEG-gecomprimeerde afbeeldingen worden meestal opgeslagen in de bestandsindeling JFIF (JPEG File Interchange Format). De bestandsnaamextensie JPEG / JFIF is JPG of JPEG .

Hoosbui, Veendam

Hydrologische_cyclus.png
De waterkringloopDe waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus is een biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarbij water door het systeem Aarde circuleert. Hierbij verdampt oppervlaktewater, zoals zeewater. In de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit neerslag valt. Deze komt terug op aarde in waterwegen, of zakt weg als grondwater. Een groot deel verzamelt zich weer als oppervlaktewater. of hydrologische cyclusDe waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus is een biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarbij water door het systeem Aarde circuleert. Hierbij verdampt oppervlaktewater, zoals zeewater. In de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit neerslag valt. Deze komt terug op aarde in waterwegen, of zakt weg als grondwater. Een groot deel verzamelt zich weer als oppervlaktewater..

bui met onweer
Bui met onweer, Piesendorf, Oostenrijk.

neerslag

NeerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.Breder
  • natte depositie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • natuurlijk object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afvoerbare neerslag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
neerslaghoeveelheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
neerslagoverschot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
regenwaterbuffer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
waterkringloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
anti-verdrogingsdoelstellingen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
buistoot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
droogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
gebiedseigen water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
neerslagtekort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
regenmeter (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
verdringingsreeks (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
wateroverlast (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
watertekort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdneerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.
Rdf.jpg