meetresultaat

Eigenschappen

VoorkeurslabelmeetresultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend.
DefinitieVerzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. waarden, die tijdens een inwinning aan objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. gemeten of zijn berekend.
SynoniemmeetresultatenVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend., resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend., resultatenVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28206&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
meetresultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
meetresultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend.Gerelateerd
  • bepalingsgrens (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bepalingsgrens (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdmeetresultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend.
Rdf.jpg