grootheid


Eigenschappen

Voorkeurslabelgrootheid
DefinitieEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.
Synoniemgrootheden, kwantiteit
Toelichting op definitieElk begrip dat een kwalitatieve uitspraak over een kenmerk van een entiteit bevat dat op een numerieke schaal geordend en gemeten kan worden. Voorbeelden: lengte, volume, massa, snelheid, concentratie, golfhoogte. (bron: Van Dale Groot Woordenboek voor de Nederlandse Taal. Geerts, G. en H. Heestersmans (red.). Van Dale Lexicografie, Utrecht, Antwerpen, gewijzigd / Aquo)


Een grootheid is een kwantificeerbare eigenschap van een entiteit. Belangrijke voorbeelden zijn natuurkundige grootheden en grootheden gerelateerd aan geldbedragen.

Een voorbeeld van een grootheid is de lengte van een bepaalde stok. De dimensie van deze grootheid is lengte.

Grootheden kunnen met vermenigvuldigen en delen gecombineerd worden tot nieuwe grootheden. Analoog aan grootheden kunnen dimensies met vermenigvuldigen en delen gecombineerd worden tot nieuwe dimensies. "Dimensieloosheid" kan worden opgevat als eenheidselement van dimensie, zodat toch iedere grootheid een dimensie heeft.

Vaak worden per dimensie bepaalde grootheden met die dimensie, die bij voorkeur gemakkelijk in elkaar kunnen worden omgerekend, gebruikt als meeteenheid of kortweg eenheid. Bij het SI-stelsel zijn dit voor de dimensie lengte bijvoorbeeld de meter en daarvan afgeleid onder meer de kilometer en de centimeter.

Een grootheid wordt dan uitgedrukt als het product van een dimensieloze grootheid (de numerieke waarde van de grootheid bij de gebruikte eenheid), en deze eenheid met dezelfde dimensie als de grootheid.

Een dimensieloze grootheid zou zo worden uitgedrukt in het product van twee dimensieloze grootheden, maar kan gewoon als getal worden uitgedrukt. Dit komt neer op het stilzwijgend gebruiken van de triviale eenheid 1. Er kan echter ook een niet-triviale dimensieloze eenheid gebruikt worden, zoals procent (0,01); deze eenheid wordt vaak gebruikt bij een dimensieloze verhouding. (bron: Wikipedia)

Getalsmatig uit te drukken begrip, bijvoorbeeld bij een lengte of een elektrische stroom. Zo'n grootheid wordt uitgedrukt in een passende eenheid: de lengte bijvoorbeeld in meters, de stroomsterkte in ampères. De samengestelde grootheid snelheid heeft de dimensie lengte/tijd en wordt uitgedrukt in bijvoorbeeld meters/seconden. In de zuivere wiskunde werkt men vaak met onbenoemde grootheden die geen dimensie bezitten en meestal door letters worden aangeduid. (bron: Cultureel Woordenboek.nl)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-0d986e6f-7542-4070-8900-45fcf12e14b0, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1538, https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootheid
Afbeelding vanscal_examples.png
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grootheidBreder
grootheidBron van
grootheidLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aantal (Begrip)Bredergrootheid
constante (Begrip)Bredergrootheid
coëfficiënt (Begrip)Bredergrootheid
gradiënt (Begrip)Bredergrootheid
kans van optreden (Begrip)Bredergrootheid
locatiereferentie (Begrip)Bredergrootheid
meeteenheid (Begrip)Bredergrootheid
natuurkundige grootheid (Begrip)Bredergrootheid
waterkwantiteit (Begrip)Bredergrootheid
weerstandscoëfficiënt (Begrip)Bredergrootheid
wrijvingscoëfficiënt (Begrip)Bredergrootheid
wrijvingsfactor (Begrip)Bredergrootheid
zuurgraad (Begrip)Bredergrootheid
kengetal (Begrip)Gerelateerdgrootheid
slotgemiddelde (Begrip)Gerelateerdgrootheid
Rdf.jpg