grootheid

Eigenschappen

VoorkeurslabelgrootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.
DefinitieEen begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden., dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.
SynoniemgroothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking., kwantiteitEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.
Toelichting op definitieElk begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. dat een kwalitatieve uitspraak over een kenmerkEen eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. van een entiteitConcreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen. bevat dat op een numerieke schaal geordend en gemeten kan worden. Voorbeelden: lengte, volume, massa, snelheid, concentratieSterkte van een oplossing uitgedrukt in aantal massa eenheden per volume eenheid., golfhoogteVerticale afstand tussen golftop en golfdal..

Een grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. is een kwantificeerbare eigenschapEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. van een entiteitConcreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen.. Belangrijke voorbeelden zijn natuurkundige groothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. en groothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. gerelateerd aan geldbedragen.

Een voorbeeld van een grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. is de lengte van een bepaalde stok. De dimensie van deze grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. is lengte.

Grootheden kunnen met vermenigvuldigen en delen gecombineerd worden tot nieuwe groothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.. Analoog aan groothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. kunnen dimensies met vermenigvuldigen en delen gecombineerd worden tot nieuwe dimensies. "Dimensieloosheid" kan worden opgevat als eenheidselement van dimensie, zodat toch iedere grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. een dimensie heeft.

Vaak worden per dimensie bepaalde groothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. met die dimensie, die bij voorkeur gemakkelijk in elkaar kunnen worden omgerekend, gebruikt als meeteenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. of kortweg eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.. Bij het SI-stelselDe eenheid van het Internationale Stelsel van eenheden, internationaal aangeduid als SI. zijn dit voor de dimensie lengte bijvoorbeeld de meter en daarvan afgeleid onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. de kilometer en de centimeter.

Een grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. wordt dan uitgedrukt als het product van een dimensieloze grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. (de numerieke waarde van de grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. bij de gebruikte eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.), en deze eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. met dezelfde dimensie als de grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking..

Een dimensieloze grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. zou zo worden uitgedrukt in het product van twee dimensieloze groothedenEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking., maar kan gewoon als getalElementair wiskundig object, dat de aanduiding van een hoeveelheid vormt. worden uitgedrukt. Dit komt neer op het stilzwijgend gebruiken van de triviale eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. 1. Er kan echter ook een niet-triviale dimensieloze eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. gebruikt worden, zoals procent (0,01); deze eenheidDe dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt. wordt vaak gebruikt bij een dimensieloze verhouding.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-1538, https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootheid
Afbeelding vanscal_examples.png

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.Breder
  • aspect (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
kans van optreden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergrootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.
locatiereferentie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergrootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.
waterkwantiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergrootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking.
Rdf.jpg