wiskundig object

Eigenschappen

Voorkeurslabelwiskundig objectAbstract object, dat het onderwerp is van studie in de wiskunde. Een wiskundig object vormt een element in een set, heeft eigenschappen en relaties (functies), en vormt de operand van een wiskundige operatie.
DefinitieAbstract objectEen abstract object is een object dat niet op een bepaalde tijd of plaats bestaat, maar eerder als een soort ding bestaat door middel van een idee of abstractie., dat het onderwerp is van studie in de wiskunde. Een wiskundig objectAbstract object, dat het onderwerp is van studie in de wiskunde. Een wiskundig object vormt een element in een set, heeft eigenschappen en relaties (functies), en vormt de operand van een wiskundige operatie. vormt een elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie. in een set, heeft eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. en relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. (functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.), en vormt de operand van een wiskundige operatie.
Synoniemwiskundige objectenAbstract object, dat het onderwerp is van studie in de wiskunde. Een wiskundig object vormt een element in een set, heeft eigenschappen en relaties (functies), en vormt de operand van een wiskundige operatie.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: AOA Begrippen- en Definitielijst.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-4936
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
wiskundig objectAbstract object, dat het onderwerp is van studie in de wiskunde. Een wiskundig object vormt een element in een set, heeft eigenschappen en relaties (functies), en vormt de operand van een wiskundige operatie.Breder
  • abstract concept (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
wiskundig objectAbstract object, dat het onderwerp is van studie in de wiskunde. Een wiskundig object vormt een element in een set, heeft eigenschappen en relaties (functies), en vormt de operand van een wiskundige operatie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
elementair wiskundig object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Brederwiskundig objectAbstract object, dat het onderwerp is van studie in de wiskunde. Een wiskundig object vormt een element in een set, heeft eigenschappen en relaties (functies), en vormt de operand van een wiskundige operatie.
Rdf.jpg