slib


Eigenschappen

Voorkeurslabelslib
DefinitieDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.
Toelichting op definitieDeze deeltjes kunnen zowel organisch als anorganisch van aard zijn en zijn niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden. (bron: naar Handboek Hydrobiologie / Aquo)


Slib, ook wel bekend als modderige grond, is afzetting op de bodem van in (stromend) water aanwezige vaste deeltjes. Waar de stroomsnelheid afneemt slaan de deeltjes als een soort klei neer op de bodem. Slib van natuurlijke oorsprong geeft meestal een vruchtbare bodem.

Slib is vaak als afzetting op de waterbodem aanwezig. Waterbodem is de bodem die zich onder het wateroppervlak ter plaatse van sloten, vennen, kanalen, grachten en dergelijke bevindt. De waterbodem is opgebouwd uit een geconsolideerd gedeelte; de "bodem" waarop zich een ongeconsolideerde laag; het "sediment", bevindt. De bodem wordt, om verwarring met de landbodem te voorkomen, ook wel de onderliggende (vaste) bodem genoemd (1e graafprofiel). Het sediment bestaat vaak uit een donkere bruine/zwarte gekleurde sliblaag afkomstig van amorf organisch materiaal, samengesteld uit sterk gedegenereerde plant-, tak-, depositie- en bladresten (hieraan kleeft vaak de meeste verontreiniging). Deze sliblaag onderscheidt zich meestal duidelijk van de ondergelegen laag vanwege het kleurverschil. Onder de sliblaag bevindt zich vaak een zachte laag (hierna leise genoemd) van matig fijn tot grof zand vermengd met zeer fijne fracties en organische restjes (lichtbruin/grijsachtige kleur). Onder de leise is dan weer de onderliggende "vaste" bodem aanwezig (1e graafprofiel). (bron: Wikipedia)

Organische en anorganische deeltjes of agglomeraten van deeltjes (vlokken) met geringe valsnelheid. De zeer kleine aardedeeltjes die door een rivier worden meegenomen en die ergens anders bezinken. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-dd47761b-eb5e-4c29-bfdf-6adc7d12fa40, https://nl.wikipedia.org/wiki/Slib
Afbeelding van260px-Desiccation-cracks_hg.jpg
Uitgedroogd slib laat een barstenpatroon zien.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
slibBreder
slibBron van
slibGerelateerd
slibLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inslibbing (Begrip)Brederslib
slibfractie (Begrip)Brederslib
sliblaag (Begrip)Brederslib
zuiveringsslib (Begrip)Brederslib
aangeslibd land (Begrip)Gerelateerdslib
afslibbaar (Begrip)Gerelateerdslib
bandindikker (Begrip)Gerelateerdslib
bemonsteren (Begrip)Gerelateerdslib
centrifuge (Begrip)Gerelateerdslib
gloeirest (Begrip)Gerelateerdslib
indikker (Begrip)Gerelateerdslib
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdslib
primairslibgemaal (Begrip)Gerelateerdslib
retourslibleiding (Begrip)Gerelateerdslib
slibdrooginstallatie (Begrip)Gerelateerdslib
slibgemaal (Begrip)Gerelateerdslib
zand/slibverhouding (Begrip)Gerelateerdslib
Rdf.jpg