waterbodem


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterbodem
DefinitieBodem en oevers die behoren tot het oppervlaktewaterlichaam.
Synoniemwaterbodems
Toelichting op definitiein principe valt alles wat binnen oppervlaktewaterlichamen is gelegen onder het begrip waterbodem. Hierop is een uitzondering, namelijk de drogere oevergebieden. Drogere oevergebieden worden tot de landbodem gerekend en daarop is de Wet bodembescherming van toepassing. Drogere oevergebieden behoren echter wel tot het waterstaatswerk, zodat onder meer de gedoogplichten van hoofdstuk 5 van de Waterwet daar ook van toepassing zijn. Drogere oevergebieden bestaan alleen voor zover ze uitdrukkelijk zijn aangewezen in de Waterregeling (rijkswateren) of een provinciale verordening (regionale wateren). Bron: Helpdesk Water (http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/waterwet/veelgestelde-vragen/definities-begrippen/@37569/definitie-waterbodem/). De definitie is tekstueel aangepast om te voldoen aan de Aquo-lex Praktijkrichtlijn.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-5f647338-9361-463c-a820-0d58079d59d2
Afbeelding vanwaterbodem
Waterbodem.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbodemBreder
waterbodemBron van
waterbodemLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hydrografie (Begrip)Gerelateerdwaterbodem
Rdf.jpg