bemonsteren

Eigenschappen

VoorkeurslabelbemonsterenHet verkrijgen van een representatief monster ten behoeve van het analyseren van het afvalwater of slib
DefinitieHet verkrijgen van een representatief monsterEen representatieve hoeveelheid materiaal die volgens een bepaalde bemonsteringswijze op één bepaalde locatie en op één bepaald tijdstip of gedurende een aaneengesloten tijdsperiode verzameld is uit één compartiment van een watersysteem voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van het analyserenAnalyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. De ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing. van het afvalwater of slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-110205a1-b154-479e-8c24-81ed6a2ce6de

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bemonsterenHet verkrijgen van een representatief monster ten behoeve van het analyseren van het afvalwater of slibBreder
  • waterkwantiteitsbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bemonsterenHet verkrijgen van een representatief monster ten behoeve van het analyseren van het afvalwater of slibBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bemonsterenHet verkrijgen van een representatief monster ten behoeve van het analyseren van het afvalwater of slibGerelateerd
  • monster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • slib (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • bemonsteringsapparaattype (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bemonsterenHet verkrijgen van een representatief monster ten behoeve van het analyseren van het afvalwater of slibLid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bemonsteringstraject (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbemonsterenHet verkrijgen van een representatief monster ten behoeve van het analyseren van het afvalwater of slib
bemonsteringswijze (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbemonsterenHet verkrijgen van een representatief monster ten behoeve van het analyseren van het afvalwater of slib
bemonsteringswijze meting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbemonsterenHet verkrijgen van een representatief monster ten behoeve van het analyseren van het afvalwater of slib
Rdf.jpg