aangeslibd land

Eigenschappen

Voorkeurslabelaangeslibd landLand als gevolg van met water aangevoerde delen (slib) aangegroeid.
DefinitieLandEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. als gevolg van met water aangevoerde delen (slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.) aangegroeid.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-8f0e4c8b-d94d-4844-b828-342eebec4e7e
Afbeelding vankwelder voor de primaire waterkering.


aangeslipte klei

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aangeslibd landLand als gevolg van met water aangevoerde delen (slib) aangegroeid.Breder
  • gebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aangeslibd landLand als gevolg van met water aangevoerde delen (slib) aangegroeid.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
aangeslibd landLand als gevolg van met water aangevoerde delen (slib) aangegroeid.Gerelateerd
  • kwelder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aangeslibd landLand als gevolg van met water aangevoerde delen (slib) aangegroeid.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg