geologie

Eigenschappen

Voorkeurslabelgeologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
geologieBreder

Link naar collectie : geologie

Andere collecties

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
lithostratigrafie (Begrip)Bredergeologie
Geohydrologie (Begrip)Lid vangeologie
aangeslibd land (Begrip)Lid vangeologie
aantal (Begrip)Lid vangeologie
aard van het oppervlak (Begrip)Lid vangeologie
aardkorst (Begrip)Lid vangeologie
aardlaag (Begrip)Lid vangeologie
absolute waterdruk (Begrip)Lid vangeologie
achterland (Begrip)Lid vangeologie
actieve gronddruk (Begrip)Lid vangeologie
actieve gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Lid vangeologie
adsorptiecomplex (Begrip)Lid vangeologie
afgesloten grondwater (Begrip)Lid vangeologie
afkalven (Begrip)Lid vangeologie
afschuiving (Begrip)Lid vangeologie
afslag (Begrip)Lid vangeologie
afslagprofiel (Begrip)Lid vangeologie
afslibbaar (Begrip)Lid vangeologie
afzetting (Begrip)Lid vangeologie
alfanumerieke waarde (Begrip)Lid vangeologie
alluvierecht (Begrip)Lid vangeologie
alluvium (Begrip)Lid vangeologie
atmosferische depositie (Begrip)Lid vangeologie
baar (Begrip)Lid vangeologie
bagger (Begrip)Lid vangeologie
baggeren (Begrip)Lid vangeologie
baggerindustrie (Begrip)Lid vangeologie
baggerwerktuig (Begrip)Lid vangeologie
bank (Begrip)Lid vangeologie
barrière-eiland (Begrip)Lid vangeologie
barrièrekust (Begrip)Lid vangeologie
beekleem (Begrip)Lid vangeologie
bekledingsconstructie (Begrip)Lid vangeologie
benedengrens (Begrip)Lid vangeologie
berging (Begrip)Lid vangeologie
berging (Begrip)Lid vangeologie
bodem (Begrip)Lid vangeologie
bodemconcentratie (Begrip)Lid vangeologie
bodemdaling (Begrip)Lid vangeologie
bodemfluctuatie (Begrip)Lid vangeologie
bodemhelling (Begrip)Lid vangeologie
bodemhoogte (Begrip)Lid vangeologie
bodemmateriaal (Begrip)Lid vangeologie
bodemruwheid (Begrip)Lid vangeologie
bodemsamenstelling (Begrip)Lid vangeologie
bodemstructuur (Begrip)Lid vangeologie
bodemtransport (Begrip)Lid vangeologie
bodemval (Begrip)Lid vangeologie
bodemwater (Begrip)Lid vangeologie
boren (Begrip)Lid vangeologie
brekerbank (Begrip)Lid vangeologie
bronnering (Begrip)Lid vangeologie
bronwater (Begrip)Lid vangeologie
bruinkool (Begrip)Lid vangeologie
cohesie (Begrip)Lid vangeologie
concentratieverdeling (Begrip)Lid vangeologie
consolidatie (Begrip)Lid vangeologie
consolidatiegraad (Begrip)Lid vangeologie
delta (Begrip)Lid vangeologie
depositie (Begrip)Lid vangeologie
dichtheid (Begrip)Lid vangeologie
dichtheidsstroming (Begrip)Lid vangeologie
dijkkwel (Begrip)Lid vangeologie
drain (Begrip)Lid vangeologie
drainage (Begrip)Lid vangeologie
drainagebuis (Begrip)Lid vangeologie
droge stof (Begrip)Lid vangeologie
druk (Begrip)Lid vangeologie
drukhoogte (Begrip)Lid vangeologie
duin (Begrip)Lid vangeologie
duinprofiel (Begrip)Lid vangeologie
duinvoet (Begrip)Lid vangeologie
duinvoet (Begrip)Lid vangeologie
dwarsprofiel (Begrip)Lid vangeologie
dwarstransport (Begrip)Lid vangeologie
eenheid (Begrip)Lid vangeologie
effectieve porositeit (Begrip)Lid vangeologie
eigenschappen ondergrond model (Begrip)Lid vangeologie
eiland (Begrip)Lid vangeologie
erosie (Begrip)Lid vangeologie
erosiesnelheid (Begrip)Lid vangeologie
estuarium (Begrip)Lid vangeologie
evenwichtsprofiel (Begrip)Lid vangeologie
flauw talud (Begrip)Lid vangeologie
fundering op staal (Begrip)Lid vangeologie
geohydrologie (Begrip)Lid vangeologie
geologisch profiel (Begrip)Lid vangeologie
geomorfologie (Begrip)Lid vangeologie
geotechniek (Begrip)Lid vangeologie
geroerd monster (Begrip)Lid vangeologie
getijgeul (Begrip)Lid vangeologie
gloeiverlies (Begrip)Lid vangeologie
golfribbel (Begrip)Lid vangeologie
gradiënt (Begrip)Lid vangeologie
granulaire samenstelling (Begrip)Lid vangeologie
grind (Begrip)Lid vangeologie
grond (Begrip)Lid vangeologie
gronddruk (Begrip)Lid vangeologie
grondmechanica (Begrip)Lid vangeologie
grondsoort (Begrip)Lid vangeologie
grondwater (Begrip)Lid vangeologie
grondwaterspiegel (Begrip)Lid vangeologie
hooggefundeerd landhoofd (Begrip)Lid vangeologie
humus (Begrip)Lid vangeologie
hydraulische ruwheid (Begrip)Lid vangeologie
hydrostatische waterspanning (Begrip)Lid vangeologie
infiltatie (Begrip)Lid vangeologie
infiltratie (Begrip)Lid vangeologie
infiltratie (Begrip)Lid vangeologie
infiltratie (Begrip)Lid vangeologie
infiltratie algemeen (Begrip)Lid vangeologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Lid vangeologie
inklinken (Begrip)Lid vangeologie
kalenderen (Begrip)Lid vangeologie
keileem (Begrip)Lid vangeologie
kistdam (Begrip)Lid vangeologie
klei (Begrip)Lid vangeologie
korreldiameter (Begrip)Lid vangeologie
korrelgrootteverdeling (Begrip)Lid vangeologie
korreloriëntatie (Begrip)Lid vangeologie
korrelspanning (Begrip)Lid vangeologie
kwarts (Begrip)Lid vangeologie
kwel (Begrip)Lid vangeologie
laaggefundeerd landhoofd (Begrip)Lid vangeologie
landhoofd (Begrip)Lid vangeologie
langstransport (Begrip)Lid vangeologie
leem (Begrip)Lid vangeologie
lithostratigrafie (Begrip)Lid vangeologie
loden (Begrip)Lid vangeologie
loefzijde (Begrip)Lid vangeologie
lutum (Begrip)Lid vangeologie
maaiveld (Begrip)Lid vangeologie
meander (Begrip)Lid vangeologie
megaribbels (Begrip)Lid vangeologie
mineraal (Begrip)Lid vangeologie
model opbouw (Begrip)Lid vangeologie
modelopbouweenheid (Begrip)Lid vangeologie
morfologie (Begrip)Lid vangeologie
mui (Begrip)Lid vangeologie
nautische diepte (Begrip)Lid vangeologie
nikuradse bodemruwheid (Begrip)Lid vangeologie
ondergrond modelelement (Begrip)Lid vangeologie
ontwatering (Begrip)Lid vangeologie
onverzadigde zone (Begrip)Lid vangeologie
organisch stof (Begrip)Lid vangeologie
peilbuis (Begrip)Lid vangeologie
plaat (Begrip)Lid vangeologie
plaatshoogte (Begrip)Lid vangeologie
poriëngetal (Begrip)Lid vangeologie
porositeit (Begrip)Lid vangeologie
profiel (Begrip)Lid vangeologie
raai (Begrip)Lid vangeologie
schaar (Begrip)Lid vangeologie
schuifkracht (Begrip)Lid vangeologie
sediment (Begrip)Lid vangeologie
sedimentatie (Begrip)Lid vangeologie
sedimentatiegradiënt (Begrip)Lid vangeologie
sedimentatiesnelheid (Begrip)Lid vangeologie
sleepkracht (Begrip)Lid vangeologie
slib (Begrip)Lid vangeologie
slibfractie (Begrip)Lid vangeologie
stijghoogte (Begrip)Lid vangeologie
stijghoogteoppervlak (Begrip)Lid vangeologie
stroming (Begrip)Lid vangeologie
stroombaan (Begrip)Lid vangeologie
stroombestendig (Begrip)Lid vangeologie
stroomlijn (Begrip)Lid vangeologie
suspensie (Begrip)Lid vangeologie
suspensief transport (Begrip)Lid vangeologie
talud (Begrip)Lid vangeologie
tensiometer (Begrip)Lid vangeologie
terrein (Begrip)Lid vangeologie
topografie (Begrip)Lid vangeologie
troebelheid (Begrip)Lid vangeologie
troebelheidsmaximum (Begrip)Lid vangeologie
uiterwaard (Begrip)Lid vangeologie
valideren (Begrip)Lid vangeologie
valsnelheid (Begrip)Lid vangeologie
veen (Begrip)Lid vangeologie
veenoxidatie (Begrip)Lid vangeologie
veerkracht (Begrip)Lid vangeologie
versteiling (Begrip)Lid vangeologie
verweking (Begrip)Lid vangeologie
verzadigde zone (Begrip)Lid vangeologie
vooroever (Begrip)Lid vangeologie
wad (Begrip)Lid vangeologie
waterdruk (Begrip)Lid vangeologie
zand (Begrip)Lid vangeologie
zand/slibverhouding (Begrip)Lid vangeologie
zandfractie (Begrip)Lid vangeologie
zeefanalyse (Begrip)Lid vangeologie
zeefmaat (Begrip)Lid vangeologie
zetting (Begrip)Lid vangeologie
zettingsvloeiing (Begrip)Lid vangeologie
zwin (Begrip)Lid vangeologie
Geohydrologie (Begrip)Lid van Aquogeologie
aangeslibd land (Begrip)Lid van Aquogeologie
aantal (Begrip)Lid van Aquogeologie
aard van het oppervlak (Begrip)Lid van Aquogeologie
aardkorst (Begrip)Lid van Aquogeologie
aardlaag (Begrip)Lid van Aquogeologie
absolute waterdruk (Begrip)Lid van Aquogeologie
achterland (Begrip)Lid van Aquogeologie
actieve gronddruk (Begrip)Lid van Aquogeologie
actieve gronddrukcoëfficiënt (Begrip)Lid van Aquogeologie
adsorptiecomplex (Begrip)Lid van Aquogeologie
afgesloten grondwater (Begrip)Lid van Aquogeologie
afkalven (Begrip)Lid van Aquogeologie
afschuiving (Begrip)Lid van Aquogeologie
afslag (Begrip)Lid van Aquogeologie
afslagprofiel (Begrip)Lid van Aquogeologie
afslibbaar (Begrip)Lid van Aquogeologie
afzetting (Begrip)Lid van Aquogeologie
alfanumerieke waarde (Begrip)Lid van Aquogeologie
alluvierecht (Begrip)Lid van Aquogeologie
alluvium (Begrip)Lid van Aquogeologie
atmosferische depositie (Begrip)Lid van Aquogeologie
baar (Begrip)Lid van Aquogeologie
bagger (Begrip)Lid van Aquogeologie
baggeren (Begrip)Lid van Aquogeologie
baggerindustrie (Begrip)Lid van Aquogeologie
baggerwerktuig (Begrip)Lid van Aquogeologie
bank (Begrip)Lid van Aquogeologie
barrière-eiland (Begrip)Lid van Aquogeologie
barrièrekust (Begrip)Lid van Aquogeologie
beekleem (Begrip)Lid van Aquogeologie
bekledingsconstructie (Begrip)Lid van Aquogeologie
benedengrens (Begrip)Lid van Aquogeologie
berging (Begrip)Lid van Aquogeologie
berging (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodem (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemconcentratie (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemdaling (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemfluctuatie (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemhelling (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemhoogte (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemmateriaal (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemruwheid (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemsamenstelling (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemstructuur (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemtransport (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemval (Begrip)Lid van Aquogeologie
bodemwater (Begrip)Lid van Aquogeologie
boren (Begrip)Lid van Aquogeologie
brekerbank (Begrip)Lid van Aquogeologie
bronnering (Begrip)Lid van Aquogeologie
bronwater (Begrip)Lid van Aquogeologie
bruinkool (Begrip)Lid van Aquogeologie
cohesie (Begrip)Lid van Aquogeologie
concentratieverdeling (Begrip)Lid van Aquogeologie
consolidatie (Begrip)Lid van Aquogeologie
consolidatiegraad (Begrip)Lid van Aquogeologie
delta (Begrip)Lid van Aquogeologie
depositie (Begrip)Lid van Aquogeologie
dichtheid (Begrip)Lid van Aquogeologie
dichtheidsstroming (Begrip)Lid van Aquogeologie
dijkkwel (Begrip)Lid van Aquogeologie
drain (Begrip)Lid van Aquogeologie
drainage (Begrip)Lid van Aquogeologie
drainagebuis (Begrip)Lid van Aquogeologie
droge stof (Begrip)Lid van Aquogeologie
druk (Begrip)Lid van Aquogeologie
drukhoogte (Begrip)Lid van Aquogeologie
duin (Begrip)Lid van Aquogeologie
duinprofiel (Begrip)Lid van Aquogeologie
duinvoet (Begrip)Lid van Aquogeologie
duinvoet (Begrip)Lid van Aquogeologie
dwarsprofiel (Begrip)Lid van Aquogeologie
dwarstransport (Begrip)Lid van Aquogeologie
eenheid (Begrip)Lid van Aquogeologie
effectieve porositeit (Begrip)Lid van Aquogeologie
eigenschappen ondergrond model (Begrip)Lid van Aquogeologie
eiland (Begrip)Lid van Aquogeologie
erosie (Begrip)Lid van Aquogeologie
erosiesnelheid (Begrip)Lid van Aquogeologie
estuarium (Begrip)Lid van Aquogeologie
evenwichtsprofiel (Begrip)Lid van Aquogeologie
flauw talud (Begrip)Lid van Aquogeologie
fundering op staal (Begrip)Lid van Aquogeologie
geohydrologie (Begrip)Lid van Aquogeologie
geologisch profiel (Begrip)Lid van Aquogeologie
geomorfologie (Begrip)Lid van Aquogeologie
geotechniek (Begrip)Lid van Aquogeologie
geroerd monster (Begrip)Lid van Aquogeologie
getijgeul (Begrip)Lid van Aquogeologie
gloeiverlies (Begrip)Lid van Aquogeologie
golfribbel (Begrip)Lid van Aquogeologie
gradiënt (Begrip)Lid van Aquogeologie
granulaire samenstelling (Begrip)Lid van Aquogeologie
grind (Begrip)Lid van Aquogeologie
grond (Begrip)Lid van Aquogeologie
gronddruk (Begrip)Lid van Aquogeologie
grondmechanica (Begrip)Lid van Aquogeologie
grondsoort (Begrip)Lid van Aquogeologie
grondwater (Begrip)Lid van Aquogeologie
grondwaterspiegel (Begrip)Lid van Aquogeologie
hooggefundeerd landhoofd (Begrip)Lid van Aquogeologie
humus (Begrip)Lid van Aquogeologie
hydraulische ruwheid (Begrip)Lid van Aquogeologie
hydrostatische waterspanning (Begrip)Lid van Aquogeologie
infiltatie (Begrip)Lid van Aquogeologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquogeologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquogeologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquogeologie
infiltratie algemeen (Begrip)Lid van Aquogeologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Lid van Aquogeologie
inklinken (Begrip)Lid van Aquogeologie
kalenderen (Begrip)Lid van Aquogeologie
keileem (Begrip)Lid van Aquogeologie
kistdam (Begrip)Lid van Aquogeologie
klei (Begrip)Lid van Aquogeologie
korreldiameter (Begrip)Lid van Aquogeologie
korrelgrootteverdeling (Begrip)Lid van Aquogeologie
korreloriëntatie (Begrip)Lid van Aquogeologie
korrelspanning (Begrip)Lid van Aquogeologie
kwarts (Begrip)Lid van Aquogeologie
kwel (Begrip)Lid van Aquogeologie
laaggefundeerd landhoofd (Begrip)Lid van Aquogeologie
landhoofd (Begrip)Lid van Aquogeologie
langstransport (Begrip)Lid van Aquogeologie
leem (Begrip)Lid van Aquogeologie
lithostratigrafie (Begrip)Lid van Aquogeologie
loden (Begrip)Lid van Aquogeologie
loefzijde (Begrip)Lid van Aquogeologie
lutum (Begrip)Lid van Aquogeologie
maaiveld (Begrip)Lid van Aquogeologie
meander (Begrip)Lid van Aquogeologie
megaribbels (Begrip)Lid van Aquogeologie
mineraal (Begrip)Lid van Aquogeologie
model opbouw (Begrip)Lid van Aquogeologie
modelopbouweenheid (Begrip)Lid van Aquogeologie
morfologie (Begrip)Lid van Aquogeologie
mui (Begrip)Lid van Aquogeologie
nautische diepte (Begrip)Lid van Aquogeologie
nikuradse bodemruwheid (Begrip)Lid van Aquogeologie
ondergrond modelelement (Begrip)Lid van Aquogeologie
ontwatering (Begrip)Lid van Aquogeologie
onverzadigde zone (Begrip)Lid van Aquogeologie
organisch stof (Begrip)Lid van Aquogeologie
peilbuis (Begrip)Lid van Aquogeologie
plaat (Begrip)Lid van Aquogeologie
plaatshoogte (Begrip)Lid van Aquogeologie
poriëngetal (Begrip)Lid van Aquogeologie
porositeit (Begrip)Lid van Aquogeologie
profiel (Begrip)Lid van Aquogeologie
raai (Begrip)Lid van Aquogeologie
schaar (Begrip)Lid van Aquogeologie
schuifkracht (Begrip)Lid van Aquogeologie
sediment (Begrip)Lid van Aquogeologie
sedimentatie (Begrip)Lid van Aquogeologie
sedimentatiegradiënt (Begrip)Lid van Aquogeologie
sedimentatiesnelheid (Begrip)Lid van Aquogeologie
sleepkracht (Begrip)Lid van Aquogeologie
slib (Begrip)Lid van Aquogeologie
slibfractie (Begrip)Lid van Aquogeologie
stijghoogte (Begrip)Lid van Aquogeologie
stijghoogteoppervlak (Begrip)Lid van Aquogeologie
stroming (Begrip)Lid van Aquogeologie
stroombaan (Begrip)Lid van Aquogeologie
stroombestendig (Begrip)Lid van Aquogeologie
stroomlijn (Begrip)Lid van Aquogeologie
suspensie (Begrip)Lid van Aquogeologie
suspensief transport (Begrip)Lid van Aquogeologie
talud (Begrip)Lid van Aquogeologie
tensiometer (Begrip)Lid van Aquogeologie
terrein (Begrip)Lid van Aquogeologie
topografie (Begrip)Lid van Aquogeologie
troebelheid (Begrip)Lid van Aquogeologie
troebelheidsmaximum (Begrip)Lid van Aquogeologie
uiterwaard (Begrip)Lid van Aquogeologie
valideren (Begrip)Lid van Aquogeologie
valsnelheid (Begrip)Lid van Aquogeologie
veen (Begrip)Lid van Aquogeologie
veenoxidatie (Begrip)Lid van Aquogeologie
veerkracht (Begrip)Lid van Aquogeologie
versteiling (Begrip)Lid van Aquogeologie
verweking (Begrip)Lid van Aquogeologie
verzadigde zone (Begrip)Lid van Aquogeologie
vooroever (Begrip)Lid van Aquogeologie
wad (Begrip)Lid van Aquogeologie
waterdruk (Begrip)Lid van Aquogeologie
zand (Begrip)Lid van Aquogeologie
zand/slibverhouding (Begrip)Lid van Aquogeologie
zandfractie (Begrip)Lid van Aquogeologie
zeefanalyse (Begrip)Lid van Aquogeologie
zeefmaat (Begrip)Lid van Aquogeologie
zetting (Begrip)Lid van Aquogeologie
zettingsvloeiing (Begrip)Lid van Aquogeologie
zwin (Begrip)Lid van Aquogeologie