kwelder

Eigenschappen

VoorkeurslabelkwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is.
DefinitieBuitendijks aangeslibd landLand als gevolg van met water aangevoerde delen (slib) aangegroeid., dat bij gewone vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. onderloopt en doorgaans begroeid is.
SynoniemschorBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., schorrenBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., kweldersBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., gorsBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., groezeBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., groesBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., scholBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., schorBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., schorreBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is.
Toelichting op definitieSchor in zuidwesten - gorsBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is. in rivierengebied - kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is. in noorden.

Van Dale Groot Woordenboek voor de Nederlandse TaalTaal is een middel tot communicatie waarmee met een woordenschat en grammaticaregels een boodschap kan worden overgebracht. Deze boodschap kan gesproken zijn of via tekens (geschreven taal en gebarentaal).. Aanvullingen en correcties voor de dertiende drukKracht die per oppervlakte eenheid uitgeoefend wordt. door J. van der Tuin (Waterloopkundig Laboratorium, Delft)

Een kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is. (ook: gorsBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., groezeBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is./groesBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., scholBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is. of schorBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is.(re), de verschillende namen zijn regionaalOp de streek betrekking hebbend.) is een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. onderloopt. De plantengemeenschap die op een kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is. kan ontstaan is Puccinellion maritimae (zilte graslanden).

Alleen bij erg hoge waterstanden komt de kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is. blank te staan. De term wordt ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. gebruikt voor een onbedijkte aangeslibde kleibank. Het grootste aaneengesloten brakwater-schorrengebied van Europa is het Verdronken LandEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. van Saeftinghe, en is deels in Zeeuws-Vlaanderen en deels in Oost-Vlaanderen gelegen.

Bij het onderlopen van een slik tijdens vloedDe toestand waarin de vloedstroom overheerst. blijft er telkens wat nieuwe modder liggen wanneer het water wegloopt. Hierdoor ontstaat de kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., die langzaam maar zeker steeds droger wordt. De laagste delen van een kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is. worden gevormd door geulenSmal en meestal diep water, smal kanaal., slenken, prielen en kreken. Een kwelderwal is een hoger gelegen deel van een kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., waar bij overstromingenOnder water raken van ofwel de begrenzingen van een stroom of een ander oppervlaktewaterlichaam, ofwel van gebieden die normaal niet onder water staan. vaak grover materiaal werd afgezet. Een voorbeeld hiervan zijn de kwelderwallen van de oude Middelzee in Friesland. De kwelderwallen zijn te herkennen doordat hierop de dorpen ontstonden. Bijvoorbeeld de gordel van de dorpen Hijum, Hallum, Marrum, Ferwerd, Blija en Holwerd. Kwelderwallen worden verder gekenmerkt door akkerbouw omdat de grond lichter (zandiger) is dan de overige kweldergronden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-4a21cf28-5318-484e-94d8-ce4e75f67ad4, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwelder
Afbeelding vanKwelders, Dollard


Kwelders, Dollard

kwelder

kwelder voor de primaire waterkering.

KwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is., Reiderwolderpolder.
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is.Breder
  • terrein (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • natuurlijk gebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is.Gerelateerd
  • Wad (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
kwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aangeslibd land (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdkwelderBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is.
Rdf.jpg