kwelder


Eigenschappen

Voorkeurslabelkwelder
DefinitieBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is.
Synoniemschor, schorren, kwelders, gors, groeze, groes, schol, schor, schorre
Toelichting op definitieSchor in zuidwesten, gors in rivierengebied, kwelder in noorden. (bron: Van Dale Groot Woordenboek voor de Nederlandse Taal. Aanvullingen en correcties voor de dertiende druk door J. van der Tuin (Waterloopkundig Laboratorium, Delft) / Aquo)


Een kwelder (ook: gors, groeze/groes, schol of schor(re), de verschillende namen zijn regionaal) is een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. De plantengemeenschap die op een kwelder kan ontstaan is Puccinellion maritimae (zilte graslanden).

Alleen bij erg hoge waterstanden komt de kwelder blank te staan. De term wordt ook wel gebruikt voor een onbedijkte aangeslibde kleibank. Het grootste aaneengesloten brakwater-schorrengebied van Europa is het Verdronken Land van Saeftinghe, en is deels in Zeeuws-Vlaanderen en deels in Oost-Vlaanderen gelegen.

Bij het onderlopen van een slik tijdens vloed blijft er telkens wat nieuwe modder liggen wanneer het water wegloopt. Hierdoor ontstaat de kwelder, die langzaam maar zeker steeds droger wordt. De laagste delen van een kwelder worden gevormd door geulen, slenken, prielen en kreken. Een kwelderwal is een hoger gelegen deel van een kwelder, waar bij overstromingen vaak grover materiaal werd afgezet. Een voorbeeld hiervan zijn de kwelderwallen van de oude Middelzee in Friesland. De kwelderwallen zijn te herkennen doordat hierop de dorpen ontstonden. Bijvoorbeeld de gordel van de dorpen Hijum, Hallum, Marrum, Ferwerd, Blija en Holwerd. Kwelderwallen worden verder gekenmerkt door akkerbouw omdat de grond lichter (zandiger) is dan de overige kweldergronden. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4a21cf28-5318-484e-94d8-ce4e75f67ad4, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwelder
Afbeelding vanKwelders, Dollard


Kwelders, Dollard

kwelder

kwelder voor de primaire waterkering.

Kwelder, Reiderwolderpolder.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kwelderBreder
kwelderBron van
kwelderGerelateerd
kwelderLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schor (Begrip)Gerelateerdkwelder
slik (Begrip)Gerelateerdkwelder
Rdf.jpg