schor


Eigenschappen

Voorkeurslabelschor
DefinitieBuitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt en doorgaans begroeid is.
Synoniemschorren, gors, kwelder, kwelders
Toelichting op definitieschor in zuidwesten - gors in rivierengebied - kwelder in noorden


Bron: Van Dale Groot Woordenboek voor de Nederlandse Taal. Aanvullingen en correcties voor de dertiende druk door J. van der Tuin (Waterloopkundig Laboratorium, Delft / Aquo)

Het onderscheid tussen slikken en schorren is dat schorren alleen bij hoog springtij onder water staan, slikken bij (bijna) elk hoogwater. Hierdoor zijn slikken, in tegenstelling tot schorren, onbegroeid. (Wikipedia)

Buitendijks aangeslibd land dat alleen bij verhoogd hoogwater onderloopt. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-4a21cf28-5318-484e-94d8-ce4e75f67ad4
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Slik_(landvorm)
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schorBreder
schorBron van
schorGerelateerd
schorLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kwelder (Begrip)Gerelateerdschor
ontpolderen (Begrip)Gerelateerdschor
tijgebied (Begrip)Gerelateerdschor
Rdf.jpg