depositie


Eigenschappen

Voorkeurslabeldepositie
DefinitieDe afzetting van stoffen uit de atmosfeer op de bodem, water en vegetatie.
Synoniemdeposities
Toelichting op definitieDit kan optreden als natte (met regen, sneeuw e.d.) en droge depositie. (bron: Aquo / IDsW)


Depositie is het neerslaan van minerale stoffen en gassen op een vaste ondergrond. In de geologie kennen we bijvoorbeeld depositie van vulkanisch materiaal.

Heden ten dage is er ook sprake van depositie in de gemechaniseerde (moderne) wereld, waar door luchtverontreiniging, oppervlaktevervuiling, etc. verontreiniging optreedt van lucht en bodem, de zg. luchtverontreiniging en bodemverontreiniging (oppervlakteverontreiniging). Het woord wordt dan gebruikt om de neerslag en/of afzetting van bovengenoemde verschijnselen aan te geven. (Bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d3c8fe2f-ceb6-4010-890b-5df0e43c9c24, https://nl.wikipedia.org/wiki/Depositie_(geologie)
Afbeelding vanconcentratie, emisie & depositie
  • Concentratie (hoeveel zit er in de lucht)
  • Emissie (hoe komt het in de lucht)
  • Depositie (hoe komt het op/in de grond)
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
depositieBreder
depositieBron van
depositieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
atmosferische depositie (Begrip)Gerelateerddepositie
Rdf.jpg