luchtvervuiling


Eigenschappen

Voorkeurslabelluchtvervuiling
DefinitieAanwezigheid in de buitenlucht van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, niet zijnde splijtstoffen, ertsen of radioactieve stoffen als bedoeld in de Kernenergiewet, die op zichzelf dan wel tezamen of in verbinding met andere stoffen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.
Synoniemluchtverontreiniging
Toelichting op definitie(bron: Wet milieubeheer)

In de lucht aanwezig zijn van daar niet (in die mate) thuishorende stoffen die schadelijk zijn voor mens, plant, dier of goederen. (bron: Stelsel RWS Basisspecificaties)

Luchtvervuiling treedt op wanneer schadelijke of overmatige hoeveelheden stoffen, waaronder gassen, deeltjes en biomoleculen, in de troposfeer van de aarde worden geïntroduceerd. Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van natuurlijke bronnen of van menselijke bronnen.

Luchtvervuiling kan ziekten, allergieën en zelfs de dood van mensen veroorzaken, het kan ook andere levende organismen zoals dieren en landbouwgewassen schaden en het kan gebouwen beschadigen. In Europa is luchtvervuiling verantwoordelijk voor meer dan 500.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar, waarvan 9380 in België en 10970 in Nederland. Luchtvervuiling binnenshuis is evenzeer schadelijk voor de gezondheid. Recent onderzoek van U.S. Environmental Protection Agency wijst uit dat bepaalde vervuilende stoffen in de lucht binnenshuis 2 tot 5 keer erger zijn dan in de buitenlucht.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvervuiling
Afbeelding van390px-L%C3%A9gszennyez%C3%A9s.jpg
Luchtverontreiniging.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
luchtvervuilingBreder
luchtvervuilingBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg