vegetatie

Eigenschappen

Voorkeurslabelvegetatie
DefinitieHet plantenkleed van een locatie (concreet).
Publieksvriendelijke toelichtingGeheel aan planten die in een bepaalde omgeving voorkomen.
Synoniemvegetaties
Toelichting op definitieHet ruimtelijk voorkomen van planten in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan hebben aangenomen.

Vegetatie is "de ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen" (Victor Westhoff). De termen begroeiing en aanplant of aanplanting zijn dus niet hetzelfde als vegetatie: begroeiïng kan spontaan zijn, maar ook aangeplant, aanplant is door menselijk toedoen tot stand gekomen. De vegetatie is het onderzoeksobject van de vegetatiekunde.

Begroeiing, in casu op dijken. Een voorbeeld van een dijkvegetatie is een ‘grasmat’ (bestaande uit grasachtigen en kruiden) of een ruigte. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiing met alle spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-3198e644-eb34-4639-9f33-449f96f835cb, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatie, http://www.rws.nl/abdl#DEF-5709
Afbeelding vanvegetatie
Afwisselende vegetatie langs canyon, Lengerich, Teuteburgerwald, Duitsland.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vegetatieBreder
vegetatieBron van
vegetatieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
abundantie (Begrip)Bredervegetatie
begroeiing (Begrip)Bredervegetatie
beplanting (Begrip)Bredervegetatie
emerse vegetatie (Begrip)Bredervegetatie
groenvakdeel (Begrip)Bredervegetatie
pioniersvegetatie (Begrip)Bredervegetatie
plantengezelschap (Begrip)Bredervegetatie
houtwal (Begrip)Deel vanvegetatie
begroeiing (Begrip)Gerelateerdvegetatie
griend (Begrip)Gerelateerdvegetatie
groentype (Begrip)Gerelateerdvegetatie
luwe zone (Begrip)Gerelateerdvegetatie
vegetatie object (Begrip)Gerelateerdvegetatie
Rdf.jpg