vegetatie

Eigenschappen

VoorkeurslabelvegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).
DefinitieHet plantenkleed van een locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. (concreet).
Publieksvriendelijke toelichtingGeheel aan plantenDe plantenwereld van een regio. die in een bepaalde omgeving voorkomen.
SynoniemvegetatiesHet plantenkleed van een locatie (concreet).
Toelichting op definitieHet ruimtelijk voorkomen van plantenDe plantenwereld van een regio. in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan hebben aangenomen.

Vegetatie is "de ruimtelijke massa van plantenDe plantenwereld van een regio.-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen" (Victor Westhoff). De termen begroeiingBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan. en aanplant of aanplanting zijn dus niet hetzelfde als vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).: begroeiïng kan spontaan zijn, maar ook aangeplant, aanplant is door menselijk toedoen tot stand gekomen. De vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet). is het onderzoeksobject van de vegetatiekundeDe vegetatiekunde, ook wel fytosociologie, plantensociologie of fytocoenologie genoemd, is een tak van de biologie die de vegetatie als object van onderzoek heeft..

BegroeiingBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan., in casu op dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.. Een voorbeeld van een dijkvegetatie is een ‘grasmat’ (bestaande uit grasachtigen en kruiden) of een ruigte. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiingBegroeiing is de vegetatie of een aanplant of een beplanting op een bepaalde plaats. Begroeiing kan dus spontaan of natuurlijk zijn (vegetatie), maar ook door menselijk toedoen tot stand gekomen (aanplant of beplanting) of combinaties daarvan. met alle spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-3198e644-eb34-4639-9f33-449f96f835cb, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatie, http://www.rws.nl/abdl#DEF-5709
Afbeelding vanvegetatie
Afwisselende vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet). langs canyon, Lengerich, Teuteburgerwald, Duitsland.
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).Breder
  • flora (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
vegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
abundantie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).
begroeiing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).
beplanting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).
begroeiing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).
luwe zone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvegetatieHet plantenkleed van een locatie (concreet).
Rdf.jpg