vegetatie


Eigenschappen

Voorkeurslabelvegetatie
DefinitieRijkdom aan planten, zowel de structuur als het soortenaantal betreffende.
Publieksvriendelijke toelichtingGeheel aan planten die in een bepaalde omgeving voorkomen.
Synoniemvegetaties
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Spontaan gegroeid palntendek (bron: DIV)

Het ruimtelijk voorkomen van planten in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij spontaan hebben aangenomen.

Vegetatie is "de ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen" (Victor Westhoff). De termen begroeiing en aanplant of aanplanting zijn dus niet hetzelfde als vegetatie: begroeiïng kan spontaan zijn, maar ook aangeplant, aanplant is door menselijk toedoen tot stand gekomen. De vegetatie is het onderzoeksobject van de vegetatiekunde.

Vegetatie wordt gekenmerkt door:

  • de niet willekeurige samenstelling van de vegetatie - niet alle planten groeien spontaan samen.
  • de samenhang met de plaats waar de planten groeien met abiotische en biotische factoren; de samenhang tussen standplaats (biotoop) en levensgemeenschap.
  • de ruimtelijke en temporele vegetatiestructuur van de vegetatie. Ruimtelijke structuur bestaat uit horizontale patronen en verticale gelaagdheid van de vegetatie en temporele structuur uit patronen in de tijd.
  • de textuur van de vegetatie: denk aan diversiteit aan soorten, groeivormen, levensvormen en levensstrategieën.
  • het minimumareaal; de minimale ruimte die een vegetatietype nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

(bron: Wikipedia)

Begroeiing, in casu op dijken. Een voorbeeld van een dijkvegetatie is een ‘grasmat’ (bestaande uit grasachtigen en kruiden) of een ruigte. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiing met alle spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-e58bca8f-8053-48a8-92d1-6305a031d681, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatie, http://www.rws.nl/abdl#DEF-5709
Afbeelding vanvegetatie
Afwisselende vegetatie langs canyon, Lengerich, Teuteburgerwald, Duitsland.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vegetatieBreder
vegetatieBron van
vegetatieGerelateerd
vegetatieLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
abundantie (Begrip)Bredervegetatie
begroeiing (Begrip)Bredervegetatie
beplanting (Begrip)Bredervegetatie
bos (Begrip)Bredervegetatie
emerse vegetatie (Begrip)Bredervegetatie
groenvakdeel (Begrip)Bredervegetatie
pioniersvegetatie (Begrip)Bredervegetatie
vegetatiecomplex (Begrip)Bredervegetatie
vegetatiestructuur (Begrip)Bredervegetatie
vegetatietype (Begrip)Bredervegetatie
houtwal (Begrip)Deel vanvegetatie
begroeiing (Begrip)Gerelateerdvegetatie
griend (Begrip)Gerelateerdvegetatie
groentype (Begrip)Gerelateerdvegetatie
kaarteenheid (Begrip)Gerelateerdvegetatie
luwe zone (Begrip)Gerelateerdvegetatie
structuurlaag (Begrip)Gerelateerdvegetatie
uurhok (Begrip)Gerelateerdvegetatie
vegetatie object (Begrip)Gerelateerdvegetatie
Rdf.jpg