bodem


Eigenschappen

Voorkeurslabelbodem
DefinitieHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen.
Synoniembodems
Toelichting op definitieIn Nederland spreekt men van bodem tot 1 a 2 meter onder het maaiveld. (bron: Informatievoorziening t.b.v. regionaal milieubeleid '87:9. / Aquo)


het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen. (DSO)

De bodem is de bovenste laag van de aardkorst, maar de definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt (de rhizosfeer), of waarin zich bodemvormende processen afspelen.

Volgens deze definitie maken vast gesteente en de natte ongerijpte ('waarin zich geen bodem heeft gevormd') ondergrond van losse sedimenten geen onderdeel uit van de bodem.

De bodemvormende processen leiden tot veranderingen in de samenstelling van de bodem, die onder andere zichtbaar worden in de vorming van bodemhorizonten. De termen bodem en grond worden in de volksmond vaak door elkaar heen gebruikt, maar de laatste heeft een ruimere betekenis. Voor het begrijpen van natuurlijke processen en de werking van ecosystemen is bodemkunde onontbeerlijk. De mens maakt op veel verschillende manieren gebruik van bodemfuncties. (bron: WIkipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d9be2f4d-3473-4247-be94-a8f0d200a5a7, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodem, https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Bodem
Bijna overeenkomsthttps://scobe.nl/nieuws/overgangsrecht-bodem-een-aantal-aandachtpunten
Afbeelding vanSoil_profile.jpg
Bodemprofiel van de bovenlaag van het aardoppervlak.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemBreder
bodemBron van
bodemDeel van
bodemLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bodembescherming (Begrip)Brederbodem
bodembreedte (Begrip)Brederbodem
bodemclassificatie (Begrip)Brederbodem
bodemdaling (Begrip)Brederbodem
bodemgebruik (Begrip)Brederbodem
bodemhelling (Begrip)Brederbodem
bodemhoogte (Begrip)Brederbodem
bodemkwaliteit (Begrip)Brederbodem
bodemlaag (Begrip)Brederbodem
bodemlaag (Begrip)Brederbodem
bodemmateriaal (Begrip)Brederbodem
bodemstructuur (Begrip)Brederbodem
geotechniek (Begrip)Brederbodem
waterbodem (Begrip)Brederbodem
zeebodem (Begrip)Brederbodem
adsorptiecomplex (Begrip)Deel vanbodem
bodemfluctuatie (Begrip)Deel vanbodem
bodemsamenstelling (Begrip)Deel vanbodem
bodemstructuur (Begrip)Deel vanbodem
bodemtransport (Begrip)Deel vanbodem
bodemwater (Begrip)Deel vanbodem
lithosfeer (Begrip)Deel vanbodem
onverzadigde zone (Begrip)Deel vanbodem
bagger (Begrip)Gerelateerdbodem
baggerdikte (Begrip)Gerelateerdbodem
beeker-sampler (Begrip)Gerelateerdbodem
begemann-sampler (Begrip)Gerelateerdbodem
bioturbatie (Begrip)Gerelateerdbodem
bodemerosie (Begrip)Gerelateerdbodem
bodemhorizont (Begrip)Gerelateerdbodem
bodemruwheid (Begrip)Gerelateerdbodem
bodemsanering (Begrip)Gerelateerdbodem
eigenschappen ondergrond model (Begrip)Gerelateerdbodem
erosiesnelheid (Begrip)Gerelateerdbodem
gestandaardiseerde waarde (Begrip)Gerelateerdbodem
grond (Begrip)Gerelateerdbodem
grondsanering (Begrip)Gerelateerdbodem
hangwater (Begrip)Gerelateerdbodem
landbouw (Begrip)Gerelateerdbodem
lijnvormig element (Begrip)Gerelateerdbodem
morfologie (Begrip)Gerelateerdbodem
ondergrond (Begrip)Gerelateerdbodem
porie (Begrip)Gerelateerdbodem
porositeit (Begrip)Gerelateerdbodem
sedimentatiesnelheid (Begrip)Gerelateerdbodem
slib (Begrip)Gerelateerdbodem
verspreiding (Begrip)Gerelateerdbodem
verzadigde zone (Begrip)Gerelateerdbodem
verzilting (Begrip)Gerelateerdbodem
voedselrijkdom (Begrip)Gerelateerdbodem
zand/slibverhouding (Begrip)Gerelateerdbodem
Rdf.jpg