afzetting


Eigenschappen

Voorkeurslabelafzetting
DefinitieVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.
Synoniemafzettingen, sediment, sedimenten, sedimentafzetting
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Het neerslaan of bezinken van een materiaal, hetgeen zich uit een vloeistof afscheidt, neerslag, bezinksel. (bron: DIV)

Sediment of afzetting is door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal. Voorbeelden van sedimenten zijn grind, klei, zand, silt en lutum. Wanneer sediment wordt afgezet ontstaat een sedimentair gesteente. Recent afgezet materiaal is nog niet geconsolideerd maar kan in de tijd door consolidatie of lithificatie verharden.

De wetenschap die sedimenten en hun ontstaan bestudeert is de sedimentologie.

Sedimenten in water.

  • In alle rivieren komen deze deeltjes voor. Hoe groter de stroomsnelheid hoe minder tijd ieder deeltje heeft om te bezinken, bij hogere snelheden wordt meer materiaal in suspensie meegesleurd. Bij de monding van de rivier vermindert de stroomsnelheid en worden deze deeltjes afgezet, hierdoor verzandt de onderloop van de rivier (bijvoorbeeld de Westerschelde) en wordt de scheepvaart bemoeilijkt. Het sediment kan door baggeren verwijderd worden, maar meestal is het slib vervuild, zodat het niet zomaar gestort kan worden.
  • Sediment verplaatst zich op verschillende manieren, zoals glijdend of rollend (over ander sediment of gesteente), zwevend door het water, of springend en stuiterend. Als de stroming in water of lucht een gelijkmatige beweging is zal de sedimentverplaatsing constant zijn. Als de stroming draait en kolkt ontstaan er ophopingen van sediment en sedimentloze plekken. Ribbels op het strand zijn hier een voorbeeld van.
  • Sedimentverplaatsing gebeurt overal, in buitendijks gebied onder invloed van het getij, binnendijks door (over)stromingen van rivieren. Zo wordt zand van Oost-Terschelling door de stroming meegenomen en wordt dat aan de westkant van Ameland weer afgezet. Na ongeveer tien jaar draait dit proces om en komt het sediment weer terug bij Terschelling. In de Waddenzee is door de sterke stroming ook goed te zien wat er gebeurt met het sediment: hele stukken van vaarroutes verplaatsen zich door dit proces. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-6ac670df-a696-47e9-930a-a76c0e86b75c
Afbeelding vanAfzetting van klei, Het Wad

Afzetting van klei, Het Wad, Lauwersoog.

390px-Leman_img_0573.jpg

Sedimenttransport door de Rhône naar het Meer van Genève.
Afbeelding URLhttps://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Speciaal:Doorverwijzen/file/Het%20Wad%20foto%20zeeklei.jpg?width=500
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afzettingBreder
afzettingBron van
afzettingGerelateerd
afzettingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bagger (Begrip)Brederafzetting
barrière-eiland (Begrip)Brederafzetting
barrièrekust (Begrip)Brederafzetting
beekleem (Begrip)Brederafzetting
depositie (Begrip)Brederafzetting
sedimentafzetting (Begrip)Brederafzetting
bank (Begrip)Gerelateerdafzetting
sediment (Begrip)Gerelateerdafzetting
Rdf.jpg