zand


Eigenschappen

Voorkeurslabelzand
AfkortingZND
DefinitieEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm. De samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren. Van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn.
Toelichting op definitieZand kan nader worden gekarakteriseerd en onderverdeeld dmv de volgende kenmerken: - ontstaanswijze en eventueel de wijze van winning - - Korrelgrootte verdeling: 1 grootte van de grindfractie, 2 grootte van de leemfractie, 3 gemiddelde korrelgrootte van de zandfractie, 4 spreiding in zandfractie. Mxx: Mediane korrelgrootte van de fractie >xx µm en < 2000 µm (zandfractie) i.e. de korrelgrootte waarbij 50 gewicht % van het zand een kleinere korrelgrootte heeft en 50 gewicht % van het zand een grotere korrelgrootte heeft. [Structuurschema Oppervlaktestoffen deel 3, kabinetsstandpunt, 1995] (bron: Structuurschema Oppervlaktestoffen deel 3, kabinetsstandpunt, 1995 / Aquo / DIV)


Zand is zacht, hard, los en korrelig materiaal en een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde. Zand bestaat uit zeer kleine stukjes steen, zandkorrels, die in grootte variëren tussen 63 micrometer en 2 millimeter. Als de korrels kleiner dan 63 micrometer zijn heet de grondsoort silt; bij korrels groter dan 2 millimeter spreekt men van grind.

Zand komt meestal voor als sediment, hetgeen wil zeggen dat het zand is vervoerd door water of wind. Zo zijn van zand duinen, stranden, woestijnen en rivierbeddingen ontstaan. De korrels zijn meestal afbraakmateriaal van gesteenten, maar kunnen ook van organische afkomst zijn (schelpen, koraal). (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-c0657303-0fe6-4f6b-a8b7-5e2e052b2c8e, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zand
Afbeelding vantractor spoor in het zand

Tractor spoor in het zand.

220px-Kalabrien_Ricadi_Sandwellen_2129.jpg

Zand.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zandBreder
zandBron van
zandGerelateerd
zandLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
inzanding (Begrip)Brederzand
megaribbels (Begrip)Brederzand
metselzand (Begrip)Brederzand
ophoogzand (Begrip)Brederzand
zandzak (Begrip)Brederzand
zilverzand (Begrip)Brederzand
zandfractie (Begrip)Deel vanzand
barrière-eiland (Begrip)Gerelateerdzand
barrièrekust (Begrip)Gerelateerdzand
pakkingdichtheid (Begrip)Gerelateerdzand
plaat (Begrip)Gerelateerdzand
suppletie (Begrip)Gerelateerdzand
zand/slibverhouding (Begrip)Gerelateerdzand
Rdf.jpg