grind


Eigenschappen

Voorkeurslabelgrind
DefinitieGesteente, hoofdzakelijk bestaande uit kwarts, overwegend rond, van natuurlijke herkomst, met een korrelgrootte tussen de 2 mm en 63 mm.
Synoniemkiezel, kiezels
Toelichting op definitie(bron: Structuurschema Oppervlaktestoffen deel 3, kabinetsstandpunt, 1995 (aangepast) / Aquo)


Grind is een granulair ('korrelig') afzettingsgesteente. De korrels zijn grover dan zand en fijner dan steen.
In Nederland is de classificatie van korrelgrootteklassen vastgelegd in NEN 5104. Voor grind zijn verschillende definities:

  • Een granulair (korrelig) afzettingsgesteente dat bestaat uit meer dan 30% korrels ≥ 2 millimeter in de minerale fractie.
  • Een granulair afzettingsgesteente waarvan de afgeronde korrels een mediane grootte hebben ≥ 2 en < 63 millimeter.


Grind, brokjes kwarts, door slijtage en afschuring in het Diluvium ontstaan, gewoonlijk te vinden op heidevelden en in rivierbeddingen, vermengd met grof zand. Gebruikt voor de verharding van wegen, het aanmaken van beton, het vormen van een onderlaag, zoals bij Romeinse villa’s in Limburg. (Haslinghuis)

Niet aaneengekit gesteente, als vergruisde natuursteen in de ijstijden met de gletsjers meegevoerd of bezonken uit rivierwater. Meestal afgerond. Oudtijds gebruikt in kistwerk. Sedert XIX als grove toeslag gebruikt in beton. De grootte varieert van 5 tot 80 mm. (Haslinghuis)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-8b5f2fce-a76a-47ff-94d8-200d81ada182, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/924fb156-63bd-47c0-acba-e788972576b4, https://nl.wikipedia.org/wiki/Grind
Afbeelding van390px-Gravel_on_a_beach_in_Thirasia%2C_Santorini%2C_Greece.jpg
Grind.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grindBreder
grindBron van
grindLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpgOndergrens     Bovengrens     Fractie
≥ 16 mm         63 mm           Zeer grof grind
≥ 5,6 mm       16 mm           Matig grof grind
≥ 2 mm         5,6 mm           Fijn grind