rivierbed

Eigenschappen

VoorkeurslabelrivierbedHet lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.
DefinitieHet lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.
SynoniemrivierbeddingHet lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt., rivierbeddingenHet lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.
Toelichting op definitieZomer en winterbed samen. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: CHO (320), gewijzigd.

Een rivierbeddingHet lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt. is de bodem van een stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater., rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. of beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. en is begrensd door de oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. van de normale waterstroom, het zomerbed.

De uiterwaarden zijn de gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. langs de rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. die bij hoog water overstromen. In het algemeen is de rivierbeddingHet lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt. het gedeelte onder de normale waterlijnDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Verzameling primaire processen binnen de hoofdtaak zuiveren van afvalwater van een Waterschap ten bate van het verwijderen van biologisch afbreekbare verontreinigingen uit het afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. en zijn de oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. het gedeelte net boven deze lijn.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierbedding, https://www.aquo.nl/index.php/Id-23f768bb-cf2d-4cca-8705-62223b416a7c
Afbeelding van450px-Kreuzbach-bei-altenberg-sandbruch-v-s.jpg
Rivierbedding

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
rivierbedHet lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.Breder
  • bedding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
rivierbedHet lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
rivierbedHet lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bergboezem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanrivierbedHet lage deel van een rivierdal waardoor meestal de gehele afvoer plaatsvindt.
Rdf.jpg