beekdal

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeekdalEen beekdal is een lager gelegen gebied in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beek stroomt.
DefinitieEen beekdalEen beekdal is een lager gelegen gebied in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beek stroomt. is een lager gelegen gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. stroomt.
SynoniembeekdalenEen beekdal is een lager gelegen gebied in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beek stroomt.
Toelichting op definitieDit soort dalen dient nauwkeurig te worden onderscheiden van rivierdalen, hetgeen mogelijk is aan de hand van het bodemtype. Beekdalen hellen normaliter in de richting van de beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij., doch er kunnen ook kleine dekzandkopjes in voorkomen. Deze kopjes zijn vaak belangrijke archeologische vindplaatsen uit de Steentijd.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Beekdal
Afbeelding van390px-Drentse_Aa_RA.jpg

beekdalEen beekdal is een lager gelegen gebied in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beek stroomt. van de Drentsche AaDe Drentsche Aa is een beek in Nederland die door de provincies Groningen en Drenthe stroomt. Deze wordt beschouwd als de enige Nederlandse beek van enige omvang die (grotendeels) zijn oorspronkelijke meanderende loop heeft behouden.

390px-Gulp-Slenaken.jpg

BeekdalEen beekdal is een lager gelegen gebied in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beek stroomt. van de Gulp

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beekdalEen beekdal is een lager gelegen gebied in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beek stroomt.Breder
  • gebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beekdalEen beekdal is een lager gelegen gebied in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beek stroomt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beekdalEen beekdal is een lager gelegen gebied in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beek stroomt.Gerelateerd
  • beek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
hermeanderen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeekdalEen beekdal is een lager gelegen gebied in het dekzandgebied van Nederland, waardoor een beek stroomt.
Rdf.jpg