bandijk

Eigenschappen

VoorkeurslabelbandijkHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied.
DefinitieHoogwaterkeringNatuurlijke of kunstmatige begrenzing of afscheiding die het hoogwater dient tegen te houden. langs een rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. bovenstrooms van het kenteringgebied.
SynoniembandijkenHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied., groene dijkHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied.Brede primaire waterkering met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei, begroeid met gras., groene dijkenHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied.Brede primaire waterkering met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei, begroeid met gras., natte dijkHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied., natte dijkenHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied., rivierdijkHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied., rivierdijkenHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied., winterdijkHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied., winterdijkenHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied.
Toelichting op definitieDijken die het winterbed van rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. begrenzen.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=34358&type=term, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/caf1d3b1-cb73-4935-8664-957b702ec85f

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bandijkHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied.Breder
  • dijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • hoogwaterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bandijkHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bandijkHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
groene dijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbandijkHoogwaterkering langs een rivier bovenstrooms van het kenteringgebied.
Rdf.jpg