rivierdal


Eigenschappen

Voorkeurslabelrivierdal
DefinitieDal waardoor een rivier stroomt.
Synoniemrivierdallen
Toelichting op definitie(bron: Aquo / DIV)


Een rivierdal is een dal waardoor een rivier stroomt.

Het dal is meestal niet in eerste instantie door een rivier gevormd, maar was vaak een laaggelegen gebied tussen heuvels en bergen. Zwaartekracht zorgt ervoor dat een rivier steeds naar een lager gelegen gebied stroomt.

Een rivier draagt sediment met zich mee, waarvan vooral de mineraaldeeltjes, het zand, over lange tijd een eroderende werking hebben op het rivierbed, en waardoor een dal breder en dieper wordt. Dit gebeurt vooral waar de rivier snel stroomt. Op locaties in een rivier waar het water langzaam stroomt zakt het sediment naar de bodem.

De mate en vorm van insnijding hangt af van het riviertype. Zo zullen vlechtende rivieren eerder accumulerend, oftewel sedimentaanvullend, zijn en kunnen meanderende rivieren diep insnijdend zijn.

Types rivieren:

  • Meanderende rivier
  • Vlechtende rivier
  • Anastomoserende rivier, een vlechtende rivier waarbij het rivierpatroon stabieler is, met een lagere kronkelfactor (sinusoïteit) en waarbij de eilanden groter zijn in vergelijking met de breedte van de riviergeulen.
(bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a815997b-729a-474f-bf99-6208271a163a, https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierdal
Afbeelding van390px-Rivierdal.jpg
Rivierdal nabij Jasper, Canada. Uitslijping door de rivier gebeurt in dit gletsjerdal vrijwel alleen gedurende glacialen; de dalbodem komt dan lager te liggen. Dit dal is vlak doordat het diepe U-vormige dal inmiddels - gedurende het huidige interglaciaal (Holoceen)- flink is opgevuld door het eigen sediment van de rivier.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rivierdalBreder
rivierdalBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg