oppervlaktewater


Eigenschappen

Voorkeurslabeloppervlaktewater
AfkortingOWA
DefinitieHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
Synoniemoppervlaktewateren, opp(ervlakte).water, tussenstroom
Toelichting op definitieDe bovenstaande, ruime definitie kan ingeperkt worden door een synthese van de volgende definities van oppervlaktewater: - Onder wateren worden alle wateren begrepen die in principe zichtbaar al dan niet overdekt op het aardoppervlak aanwezig zijn (Bron: RWS-R, 1996: Boog, T. H. M. van der, Gegevenswoordenboek Bestuurlijk-Juridische Zaken Klaswat en Wvo, EDS, nr. A2403-R-3, 15 mei 1996, pag. 21. Terreinmodel vastgoed / Aquo / DIV)

Een permanent of gedurende een groot deel van het jaar aanwezige, aaneengesloten watermassa, die een grensvlak met de bodem en een open grensvlak met de atmosfeer heeft. (bron: DIV)

Aan het aardoppervlak en aan de open lucht grenzend water. (bron: DIV)
Oppervlaktewater is al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet bevindt. Het staat hiermee in tegenstelling tot het grondwater dat bij bronnen opwelt, het op de polen en in gletsjers in de vorm van ijs gebonden water en waterdamp in de dampkring. Tezamen vormen al deze vormen van water de hydrosfeer van de Aarde.
Oppervlaktewateren kunnen natuurlijke of kunstmatige wateren en watergangen zijn. Grote wateren zijn plaatselijk van invloed op de temperatuur en het weer. Hoe groter de oppervlakte, hoe meer de wind kan toenemen, maar ook smallere stroken water kunnen net als bergen een barrière vormen tussen meteorologische weerfronten.

De volgende wateren en watergangen zijn natuurlijk:

 • oceanen
 • zeeën
 • baaien, golven, zeearmen, fjorden, lagunes
 • binnenzeeën
 • meren en plassen
 • vennen
 • kolken (ook wel: wielen, dobbes)
 • rivieren
 • beken

De volgende wateren en watergangen zijn kunstmatig:

 • stuwmeren
 • aquaducten
 • kanalen
 • hoofdwatergangen: grachten, vaarten enz.
 • vijvers
 • poelen
 • sloten
 • greppels

(bron: Wikipedia)


Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=relevance&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any_OR__title=oppervlaktewater
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-a87236c5-3703-4902-ab55-fe3b60019d3b, https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlaktewater
Afbeelding vanoppervlaktewater Oppervlaktewater.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oppervlaktewaterBreder
oppervlaktewaterBron van
oppervlaktewaterDeel van
oppervlaktewaterGerelateerd
oppervlaktewaterLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaand (Begrip)Brederoppervlaktewater
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend (Begrip)Brederoppervlaktewater
afstroming (Begrip)Brederoppervlaktewater
baai (Begrip)Brederoppervlaktewater
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Brederoppervlaktewater
beschermd natuurmonument (Begrip)Brederoppervlaktewater
binnenwater (Begrip)Brederoppervlaktewater
boezem (Begrip)Brederoppervlaktewater
boezemwater (Begrip)Brederoppervlaktewater
bron (Begrip)Brederoppervlaktewater
buitenwater (Begrip)Brederoppervlaktewater
gebiedseigen water (Begrip)Brederoppervlaktewater
gebiedsvreemd water (Begrip)Brederoppervlaktewater
gewenst grond- en oppervlaktewater regime (Begrip)Brederoppervlaktewater
hoogwater (Begrip)Brederoppervlaktewater
hydro object (Begrip)Brederoppervlaktewater
kustwater (Begrip)Brederoppervlaktewater
oceaan (Begrip)Brederoppervlaktewater
oligotroof water (Begrip)Brederoppervlaktewater
ondiep water (Begrip)Brederoppervlaktewater
oppervlaktewater (krw) (Begrip)Brederoppervlaktewater
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Brederoppervlaktewater
overgangswater (Begrip)Brederoppervlaktewater
overige wateren (Begrip)Brederoppervlaktewater
primaire wateren (Begrip)Brederoppervlaktewater
secundaire wateren (Begrip)Brederoppervlaktewater
stroom (Begrip)Brederoppervlaktewater
territoriaal water (Begrip)Brederoppervlaktewater
tertiair water (Begrip)Brederoppervlaktewater
vaarweg (Begrip)Brederoppervlaktewater
viswater (Begrip)Brederoppervlaktewater
wetland (Begrip)Brederoppervlaktewater
zee (Begrip)Brederoppervlaktewater
bergende breedte (Begrip)Deel vanoppervlaktewater
berging (Begrip)Deel vanoppervlaktewater
tijgebied (Begrip)Deel vanoppervlaktewater
vertroebeling (Begrip)Deel vanoppervlaktewater
waterlijn (Begrip)Deel vanoppervlaktewater
waterspiegel (Begrip)Deel vanoppervlaktewater
Nationaal Water Model (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
Oppervlakte-afvoer model (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
WVO (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
aanlegplaats (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
actueel risico (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
afvalwaterstroom (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
afwaaiing (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
algen (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
alluvium (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
bakjesmodel (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
bellenscherm (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
beregening (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
beregeningsverbod (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
beregeningsverbod oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
bodemconcentratie (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
doorzicht (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
energie verhang (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
goede chemische toestand van oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
grondwater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
grondwaterstand (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
infiltratie (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
innamepunt (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
irrigatie (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
lozen van water (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
lozer (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
luwe zone (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
maalstroom (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
macrofauna (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
macrofyt (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
onttrekken van oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
onttrekkingsvoorziening (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
oppervlaktegolf (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
oppervlaktespanning (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
oppervlaktewaterpeil (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
opwaaiing (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
overstroming (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
peil (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
plas-draszone (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
rivierbed (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
schouwslotenlegger (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
secchischijf (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
slib (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
strijklengte (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
stroombestendig (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
troebelheid (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
trofiegraad (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
vergunning tot lozing & onttrekking & afvoer & aanvoer (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
verspreiding (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
vervuilingseenheid (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
verzilting (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
water (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
waterhuishouding (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
waterketen (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
wateronttrekking (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
wateronttrekkinginlaat (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
waterstaatkundige zonering (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
watervraag (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
wet verontreiniging oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewater
Rdf.jpgoppervlaktewater
Oppervlaktewater.