oppervlaktewater

Eigenschappen

VoorkeurslabeloppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
AfkortingOWAHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
DefinitieHet grondoppervlak in principe bedekt met waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)..
SynoniemoppervlaktewaterenHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
Toelichting op definitieOppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water. is al het water dat zich in vloeibare vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. aan de oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. van een planeet bevindt. Het staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. hiermee in tegenstelling tot het grondwater dat bij bronnenGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater. opwelt, het op de polen en in gletsjers in de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van ijsVaste vorm van water die in de natuur gevormd wordt door: het bevriezen van water, het direct condenseren van atmosferische damp in kristallen, het samenpakken van sneeuw met of zonder de beweging van een gletsjer of impregnatie van poreuze sneeuwmassa's met water en het gevoegelijk bevriezen daarvan. gebonden water en waterdamp in de dampkring. Tezamen vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. al deze vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van water de hydrosfeerDe hydrosfeer is binnen de fysische geografie het geheel van water op, onder en boven het oppervlak van een planeet. Dit omvat dus alle oceanen, zeeën, rivieren, (pak)ijs, sneeuw en grondwater. Een sfeer in de wiskunde is het oppervlak van een bol. De hydrosfeer wordt beschreven door de hydrologie. van de AardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel..

Oppervlaktewateren kunnen natuurlijke of kunstmatige wateren en watergangenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. zijn. Grote wateren zijn plaatselijk van invloed op de temperatuur en het weer. Hoe groter de oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied., hoe meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. de windBewegende lucht. kan toenemen, maar ook smallere stroken water kunnen net als bergen een barrière vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. tussen meteorologische weerfronten.

De volgende wateren en watergangenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. zijn natuurlijk: - oceanen
- zeeënUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
- baaienEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt., golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel., zeearmenLanggerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer., fjorden, lagunes
- binnenzeeën
- merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater. en plassenNatuurlijk, stilstaand waterbekken van niet te grote omvang.
- vennenEen klein ondiep meer gelegen in heidegebied.
- kolken (ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater.: wielenOntgrondingkuil direct achter of voor een dijk die is ontstaan bij een oude dijkdoorbraak waar nu vaak de dijk in een kronkel omheen ligt. Het is dan een klein meertje geworden., dobbes)
- rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt.
- bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij.


De volgende wateren en watergangenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. zijn kunstmatig: - stuwmeren
- aquaductenEen kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd.
- kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport.
- hoofdwatergangenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Watergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen.: grachtenEen gracht is een gegraven greppel met water, die hoofdzakelijk voorkomt in oude steden., vaartenEen gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. enz.
- vijversGegraven waterpartij, aangelegd in stedelijke omgeving of in een parklandschap.
- poelenKunstmatige of natuurlijke waterpartij. oorspronkelijk gebruikt voor het drenken van vee, tegenwoordig ook uit oogpunt van natuurbehoud gegraven voor amfibie.
- slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat.

- greppelsOndiepe gegraven geul voor waterafvoer vanuit de kavel naar de sloot.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/search?resultType=details&sortBy=relevance&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&any_OR__title=oppervlaktewater
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27372&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlaktewater
Afbeelding vanoppervlaktewater OppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.Breder
  • ruimtelijk object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.Deel van
  • oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.Gerelateerd
  • keur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afstroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
baai (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
bergend vermogen oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
binnenwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
boezem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
boezemwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
bron (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
buitenwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
gebiedseigen water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
gebiedsvreemd water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
gewenst grond- en oppervlaktewater regime (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
hydro object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
kustwateren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
ondiep water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
overgangswater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
overig oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
tertiair oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
vaarweg (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
waterloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
watervlakte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
bergende breedte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
berging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
waterlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
waterspiegel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
Nationaal Water Model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
Oppervlakte-afvoer model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
aanlegplaats (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
afvalwaterstroom (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
algen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
alluvium (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
bellenscherm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
beregening (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
beregeningsverbod (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
bergend vermogen oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
bodemconcentratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
grondwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
grondwaterstand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
hoogwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
hydro object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
infiltratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
irrigatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
lozen van water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
luwe zone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
macrofauna (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
macrofyt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
onttrekken van oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
oppervlaktespanning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
oppervlaktewaterpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
schouwlegger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
vervuilingseenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
verzilting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
waterketen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdoppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
Rdf.jpgoppervlaktewater
OppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water..