baai

Eigenschappen

VoorkeurslabelbaaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.
DefinitieEen baaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer., golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. of bochtEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. is een deel van een groter oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water., zoals een zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt., oceaan, meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. of andere baaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer., dat het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. binnendringt.
SynoniembaaienEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt., golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer., bochtEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.
Toelichting op definitieDe woorden "bochtEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer." of "golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer." worden gebruikt voor een insnijding in het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. die qua oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. groter is dan een baaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.. Een baaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. kan ook worden aangeduid als een kleine golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. of een inham. Andersom wordt een golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. als een 'wijde baaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.' aangeduid. Bij een bochtEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. is de insnijding in het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. vaak kleiner en oppervlakkiger dan bij een golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. die zich veel dieper het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. indringt. Een grotere insnijding met een kleinere monding wordt aangeduid als een zeeboezem, die zelf meerdere bochten en baaienEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt. kan bevatten. Een grote zeeboezem wordt aangeduid als een binnenzee. Een lange en relatief nauwe baaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. wordt een zeearmLanggerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. genoemd.

Een zeer kleine bochtEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. wordt aangeduid als een inham. Een cala, ook cove (Engels) of anse (Frans) genoemd, is een inham langs een steile kust die dikwijls een nauwe toegang heeft. Wanneer een inham doordringt tot ver in het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. wordt ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. gesproken van een kreek. Het laatste woord wordt ook gebruikt als synoniem voor een rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. of een meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater..

In de praktijk kan het echter vaak voorkomen dat namen door elkaar heen worden gebruikt. Ook worden bovenstaande benamingen soms voor andere zakenVoor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. gebruikt. Zo is bijvoorbeeld de GolfVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. van Oman geen 'echte' golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer., maar een zeestraat.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Baai
Afbeelding van390px-Bucht_am_Golf_von_Neapel.jpg

Een bochtEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. in de GolfVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. van Napels

390px-Bucht_in_Neuseeland.jpg
Gezicht op een van de baaienEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt. van het Banks-schiereiland aan de oostkust van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland

1200px-Donostia_Igeldotik.jpg

Gezicht op de kustlijn voor de Spaanse stad San Sebastian. De stad ligt aan een baaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer. van de GolfVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. van Biskaje.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
baaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.Breder
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
baaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
baaiEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.Gerelateerd
  • zeearm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg