tertiair water


Eigenschappen

Voorkeurslabeltertiair water
DefinitieWateren die alleen een functie hebben in de wateraan- en afvoer van en naar terreinen waarvan de onderhoudsplichtige zelf gerechtigde is en die in directe of indirecte verbinding staan met secundaire of primaire wateren.
Synoniemtertiaire watergang, tertiaire sloot, tertiaire sloten, overige sloot, overige sloten, tertiaire wateren, tertiar oppervlaktewaterlichaam, tertiaire oppervlaktewaterlichamen
Toelichting op definitieEen sloot is een watergang (keur: zegt oppervlaktewatersysteem) op plaatsen waar regenwater samenstroomt, zodat het gezamenlijk kan worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. Een sloot is een onderdeel van de waterhuishoudkundige infrastructuur. Het via sloten afgevoerde water wordt elders weggepompt. Het is belangrijk dat de stroming van het water onbelemmerd is. Hiervoor worden schouwsloten bij de schouw gecontroleerd. Overige sloten worden niet geschouwd. De sloten worden naar de afvoerrichting gedigitaliseerd.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-92e9ceca-2648-4411-a35f-c61f3914edcf
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
tertiair waterBreder
tertiair waterBron van
tertiair waterDeel van
tertiair waterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
tertiair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Bredertertiair water
Rdf.jpg