beregening


Eigenschappen

Voorkeurslabelberegening
DefinitieIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.
Publieksvriendelijke toelichtingGewassen met water besproeien.
Synoniemberegenen, beregeningen
Toelichting op definitie(bron: UIVO-W / Aquo)


Het met een voorziening onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam, als aanvulling op de natuurlijke regenval, om gewassen te laten groeien. (bron: Waterschapsverordening)

Beregenen is het toevoeren van water in plaats van of in aanvulling op de natuurlijke regenval met water van een andere bron om gewassen te laten groeien. Het is ook een methode om te voorkomen dat nachtvorst de bloesem van fruitbomen beschadigt.

Het gebeurt met behulp van een sproeier of waterkanon. Dit kan gebeuren met leidingwater, grondwater, oppervlaktewater of water dat is opgevangen in een bassin of andere opvangfaciliteit.

Beregening kan gebeuren middels een vast geplaatste beregeningsinstallatie of een bewegende installatie. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-8089e2c1-d950-4608-8925-238bb9858e46, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/5-Beregening-uit-oppervlaktewater-en-bijbehorende-onttrekkingsvoorziening.pdf, https://nl.wikipedia.org/wiki/Beregening
Afbeelding vanberegenen gewassen


beregenen gewassen

beregenen gewassen
Beregening met een waterkanon.

beregeningsinstallatie, haspel
Beregeningsinstallatie, haspel.


Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beregeningBreder
beregeningBron van
beregeningGerelateerd
beregeningLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterkanon (Begrip)Brederberegening
pivot (Begrip)Deel vanberegening
beregend perceel (Begrip)Gerelateerdberegening
beregeningsverbod gebied (Begrip)Gerelateerdberegening
beregeningsverbod grondwater (Begrip)Gerelateerdberegening
beregeningsverbod grondwater Drentsche Aa (Begrip)Gerelateerdberegening
beregeningsverbod oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdberegening
droogte (Begrip)Gerelateerdberegening
hoog salderend gewas (Begrip)Gerelateerdberegening
hydrant (Begrip)Gerelateerdberegening
verdroging (Begrip)Gerelateerdberegening
waterverdeling (Begrip)Gerelateerdberegening
Rdf.jpg200px-Beregeningsinstallatie_%28irrigating_installation%29.jpg
Beregeningsinstallatie met sproeiarmen.