beregening

Eigenschappen

VoorkeurslabelberegeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.
DefinitieIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.
SynoniemberegenenIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid., beregeningenIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.
Toelichting op definitieHet met een voorziening onttrekken van waterHet door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam zonder dat het water daarbij in een ander oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht; aan een oppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna., als aanvulling op de natuurlijke regenval, om gewassenEen gewas is een plantensoort, die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt. te laten groeien. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: WaterschapsverordeningDe waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied. Per waterschap is er 1 waterschapsverordening.)

Beregenen is het toevoeren van water in plaats van of in aanvulling op de natuurlijke regenval met water van een andere bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater. om gewassenEen gewas is een plantensoort, die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt. te laten groeien. Het is ook een methode om te voorkomen dat nachtvorst de bloesem van fruitbomen beschadigt.

Het gebeurt met behulp van een sproeier of waterkanonEen waterkanon wordt in de landbouw gebruikt voor het beregenen van de akkerbouwgewassen en het grasland.. Dit kan gebeuren met leidingwaterWater bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers, grondwaterAl het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat., oppervlaktewater of water dat is opgevangen in een bassin of andere opvangfaciliteit.

BeregeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid. kan gebeuren middels een vast geplaatste beregeningsinstallatieEen waterkanon wordt in de landbouw gebruikt voor het beregenen van de akkerbouwgewassen en het grasland. of een bewegende installatieGeheel van apparaten voor een bepaald doel..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-8089e2c1-d950-4608-8925-238bb9858e46, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/5-Beregening-uit-oppervlaktewater-en-bijbehorende-onttrekkingsvoorziening.pdf
Afbeelding vanberegenen gewassen


beregenen gewassen

BeregeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid. met een waterkanonEen waterkanon wordt in de landbouw gebruikt voor het beregenen van de akkerbouwgewassen en het grasland..

beregeningsinstallatie, haspel
Beregeningsinstallatie, haspel.


Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beregeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.Breder
  • irrigatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beregeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beregeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.Gerelateerd
  • algemene regels grondwateronttrekking (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • grondwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oppervlaktewater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beregeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
waterkanon (sproei-installatie) (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederberegeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.
pivot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanberegeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.
droogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdberegeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.
hydrant (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdberegeningIrrigatiemethode waarbij het veld wordt besproeid.
Rdf.jpg200px-Beregeningsinstallatie_%28irrigating_installation%29.jpg
Beregeningsinstallatie met sproeiarmen.