golf

Eigenschappen

VoorkeurslabelgolfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.
DefinitieVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegelDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Het grensvlak tussen water en lucht..
SynoniemgolvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel., oppervlaktegolfVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel., oppervlaktegolvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.
Toelichting op definitiePer definitie kenbaar als een daling, rijzing en daling vanaf de middenstand.

Oppervlaktegolven in de vloeistofdynamica zijn golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. die zich voortplanten langs het oppervlak van een vloeistof, zoals waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., onder invloed van de zwaartekrachtDe zwaartekracht of gravitatie is een aantrekkende kracht die twee of meer massa's op elkaar uitoefenen. en massatraagheid. Oppervlaktegolven worden ook in meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. of mindere mate beïnvloed door oppervlaktespanningOppervlaktespanning is het natuurkundig verschijnsel dat het oppervlak van een vloeistof aan een vloeistof-gasovergang zich gedraagt als een veerkrachtige laag. en viskeuze wrijving.

Enkele vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van oppervlaktegolvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. zijn:

  • windgolvenZeegang is een door de wind gegenereerd golfpatroon aan het wateroppervlak op zee of op de oceaan. en deiningRestant van een golfveld dat onder invloed van wind elders is opgewekt en nu niet langer door windenergie gevoed wordt. De golfperiode van deining is veel lager dan die van windgolven, de golflengte is veel langer. in oceanen en zeeënUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.,
  • getijdengolven,
  • tsunami's,
  • scheepsgolven,
  • rimpelingen of capilaire golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.,
  • seiches in havenbekkens en grote merenEen massa stilstaand landoppervlaktewater.,
  • hoogwatergolven op een rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromenEen brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt..
Iedere soort golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel. heeft zo zijn eigen karakteristieken.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25323&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlaktegolf_(vloeistofdynamica)
Afbeelding vanOpspattende_golf.JPG

Een opspattende golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer..

250px-Ontstaan-golven.gif

Ontstaan van golvenVoortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.Breder
  • water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.Gerelateerd
  • wind (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
golfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
getijgolf (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergolfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.
golfhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergolfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.
golflengte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergolfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.
golfoploop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergolfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.
zeegang (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergolfEen baai, golf of bocht is een deel van een groter oppervlaktewater, zoals een zee, oceaan, meer of andere baai, dat het land binnendringt.Voortbewegende verstoring van de evenwichtsstand van de waterspiegel.Langgerekte inham in open verbinding met zee en zonder rivierafvoer.
Rdf.jpgZee strand schuim foto.jpg
Golfen breken op het strand.