zee

Eigenschappen

VoorkeurslabelzeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
DefinitieUitgestrekt oppervlak zout waterWater met een chloridengehalte hoger dan 10.000 mg/l. dat het grootste deel van de aardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. bedekt.
SynoniemzeeënUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
Toelichting op definitieEen zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. is een grote hoeveelheid waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., die in verbindingEen stroom voerend element. staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. met een andere zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. of met een oceaan, die ook als zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. kan worden aangeduid, zij het dat een oceaan een zelfstandig geheel vormt met een eigen circulatie (zeestroom). Een zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. daarentegen, heeft een bodem die bij een continent behoort (continentaal plat). Als de verbindingEen stroom voerend element. tussen zeeënUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt. smal is en uit een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. zeestraten bestaat, spreekt men van een binnenzee. Zeeën worden gevoed door rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. en door regenwaterWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30464&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Zee
Afbeelding vanZee strand schuim foto.jpg

Noordzee.

Waddenzee

Waddenzee.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.Breder
  • watervlakte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.Gerelateerd
  • buitenwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • zeespiegel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
kustwateren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederzeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
zeespiegel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederzeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
zeespiegel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanzeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
zeespiegelstijging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanzeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
chloriniteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdzeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
eb (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdzeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
getij (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdzeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
vloed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdzeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.
Rdf.jpgNoordzee
Noordzee.