Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend


Eigenschappen

VoorkeurslabelKaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend
AfkortingKRWOppwStromend
DefinitieDe kleinste hydrologische eenheid, gekenmerkt door uniform watertype, status en menselijke belasting, tevens basiseenheid van de gebiedscontext waarop de KRW-doelstellingen getoetst worden (Aquo). Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater. Bij stromend water gaat het om rivieren en beken.
SynoniemKRWOppervlaktewaterStromend
Toelichting op definitieEen set van oppervlaktewaterlichamen (lijn geometrie) die samen één KRW-oppervlaktewaterlichaam voorstellen waarover wordt gerapporteerd richting Brussel. Onder oppervlaktewateren van 'aanzienlijke omvang' vallen waterlichamen met een minimale oppervlakte van 0,5 km2 of een stroomgebied tussen de 10 en 100 km2. De verantwoordelijkheid voor het aanwijzen en begrenzen van waterlichamen ligt bij de waterbeheerder.
Voorbeeldhttp://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0005.02/DOC_1&format=PDF
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/167
Afbeelding vanDAMO functioneel model KRW object
DAMO functioneel model KRW object
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromendBreder
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromendBron van
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromendDeel van
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromendGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam lijn (Begrip)GerelateerdKaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam vlak (Begrip)GerelateerdKaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend
Rdf.jpg