metadata


Eigenschappen

Voorkeurslabelmetadata
DefinitieMetadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data.
Synoniemmeta-informatie, metagegevens, metagegeven
Toelichting op definitieDe metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, de uitgever, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld. Het vastleggen van metadata heet metadateren. Het bewaren bij of koppelen van metadata aan de data waarop ze betrekking hebben, heeft als voordeel dat de data makkelijker gevonden kunnen worden. Zo kan men in een zoekmachine die gebruik maakt van metadata bijvoorbeeld direct zoeken naar documenten geschreven door een bepaalde auteur. Met full text-zoeken, dus zonder gebruik te maken van metadata, is dit moeilijker, omdat elk document waarin de naam van de auteur voorkomt wordt gevonden. Dit kunnen er veel meer zijn dan de documenten die daadwerkelijk door de persoon geschreven zijn.

Het nadeel van werken met metadata is dat metadata moeten worden toegevoegd aan alle gegevens (documenten). Soms is dit eenvoudig automatisch te doen (zoals het bepalen van het aantal pagina's), maar vaak vereist dit werk dat nog niet goed zonder menselijke interventie uit te voeren is, zoals het extraheren van de naam van de auteur uit een tekstdocument, of het toewijzen van bepaalde trefwoorden.

Meta-informatie

Wanneer de relatie tussen de metadata en de onderliggende gegevens bekend is, mag eigenlijk niet meer van metagegevens worden gesproken; er is dan sprake van meta-informatie. Meta-informatie bevat alle informatie die ertoe bijdraagt gegevens tot informatie te verheffen. Anders gezegd: omdat meta-informatie gegevens in een bepaalde context zet, is meta-informatie de factor die gegevens tot informatie verheft.

Onder meta-informatie kan zowel de expliciet beschrijvende als de impliciet aanwezige informatie over structuur, betekenis, onderlinge relaties, locatie, status, eigenaarschap, enz. van gegevens worden verstaan. Ook alle informatie over de applicaties en processen die de gegevens manipuleren, valt onder de noemer meta-informatie. (Wikipedia)

Metadata zijn data die de karakteristieken van andere data beschrijven. Het bewaren bij of koppelen van metadata aan de data waarop ze betrekking hebben, heeft als voordeel dat de data makkelijker gevonden kunnen worden. Zo kan men in een zoekmachine die gebruik maakt van metadata bijvoorbeeld direct zoeken naar documenten geschreven door een bepaalde auteur. (ArchiXL, bron: NEN-EN-ISO 19115:2005)
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/15f6aca8-a8e3-4399-b882-ec85c3089440
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Metadata, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Metadata
Afbeelding vanmetadata van een puntenwolk (Erdas Imagine)

Metadata van een puntenwolk.

metadata invoerscherm Geocompressor

Metadata invoerscherm Geocompressor
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
metadataBreder
metadataBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-berekening (Begrip)Bredermetadata
beeldmiddenoverzicht (Begrip)Bredermetadata
datamodel (Begrip)Bredermetadata
dataregel (Begrip)Bredermetadata
gecontroleerde vocabulaire (Begrip)Bredermetadata
indicator (Begrip)Bredermetadata
informatiemodel (Begrip)Bredermetadata
kwaliteitseis (Begrip)Bredermetadata
meta informatie (Begrip)Deel vanmetadata
Dublin Core (Begrip)Gerelateerdmetadata
Geonetwork (Begrip)Gerelateerdmetadata
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaand (Begrip)Gerelateerdmetadata
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend (Begrip)Gerelateerdmetadata
Resource Description Framework (Begrip)Gerelateerdmetadata
feature catalog (Begrip)Gerelateerdmetadata
geo-standaarden (Begrip)Gerelateerdmetadata
metadata compleetheid (Begrip)Gerelateerdmetadata
peilmerk (Begrip)Gerelateerdmetadata
Rdf.jpg