belasting

Eigenschappen

VoorkeurslabelbelastingDe totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.
DefinitieOp een constructieWat door construeren ontstaan is. (een waterkeringKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructieWat door construeren ontstaan is. door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheidEen begrip, dat zich leent voor getalsmatige vastlegging en verwerking. die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.
Toelichting op definitieEen belasting in de constructieleer is een kracht of moment die inwerkt op (een bepaald deel van) een voorwerp of constructieWat door construeren ontstaan is.. Met de totale belasting wordt het geheel van alle afzonderlijke belastingenKrachtens algemene regels gevorderde, gedwongen eenzijdige geldelijke bijdrage van personen en instellingen, die binnen een bepaalde periode aan de overheid moeten betaald worden en bestemt zijn om uiteindelijk het geheel van de uitgaven van de overheid te dekken. bedoeld.

In de constructieleer en de sterkteleer wordt vanuit de diverse belastingenKrachtens algemene regels gevorderde, gedwongen eenzijdige geldelijke bijdrage van personen en instellingen, die binnen een bepaalde periode aan de overheid moeten betaald worden en bestemt zijn om uiteindelijk het geheel van de uitgaven van de overheid te dekken. een ontwerpbelasting berekend. Deze ontwerpbelasting is samengesteld uit de afzonderlijke belastingenKrachtens algemene regels gevorderde, gedwongen eenzijdige geldelijke bijdrage van personen en instellingen, die binnen een bepaalde periode aan de overheid moeten betaald worden en bestemt zijn om uiteindelijk het geheel van de uitgaven van de overheid te dekken. die gecombineerd worden door gebruik te maken van verschillende belastingsfactoren, zoals veiligheidsfactoren en samenstellingsfactoren. De belastingsfactoren zijn vastgelegd in Europese norm EN 1991 (Eurocode 1). De ontwerpbelasting is de maximale belasting die een constructieWat door construeren ontstaan is. kan opnemen zonder te falenFalen van een installatie of constructie. Een installatie of constructie faalt als deze zijn hoofdfunctie niet meer of grotendeels niet meer vervult. Technisch falen kan leiden tot het falen van de veiligheid. De veiligheid van het object faalt als het niet gebruikt kan worden voor het veilig doorlaten van het soort verkeer waarvoor het is ontworpen..

Onder invloed van belastingenKrachtens algemene regels gevorderde, gedwongen eenzijdige geldelijke bijdrage van personen en instellingen, die binnen een bepaalde periode aan de overheid moeten betaald worden en bestemt zijn om uiteindelijk het geheel van de uitgaven van de overheid te dekken. zullen in een constructieWat door construeren ontstaan is. inwendige spanningen en vervormingen optreden. Een ingenieur zal een constructieWat door construeren ontstaan is. altijd zodanig trachten te ontwerpenProject waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden., dat de werkelijk optredende belasting steeds lager blijft dan de ontwerpbelasting. Indien de werkelijk optredende belasting groter wordt dan de ontwerpbelasting, zal de constructieWat door construeren ontstaan is. falenFalen van een installatie of constructie. Een installatie of constructie faalt als deze zijn hoofdfunctie niet meer of grotendeels niet meer vervult. Technisch falen kan leiden tot het falen van de veiligheid. De veiligheid van het object faalt als het niet gebruikt kan worden voor het veilig doorlaten van het soort verkeer waarvoor het is ontworpen. of bezwijken.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-ac4912dd-f0ab-43eb-b366-525caaf06abd, https://nl.wikipedia.org/wiki/Belasting_(constructieleer)

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
belastingDe totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.Breder
  • fysieke activiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
belastingDe totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
belastingDe totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.Gerelateerd
  • bekledingsconstructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • constructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
belastingDe totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
belasting toetsing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbelastingDe totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.
Rdf.jpg