belasting


Eigenschappen

Voorkeurslabelbelasting
DefinitieOp een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn.
Toelichting op definitieEen belasting in de constructieleer is een kracht of moment die inwerkt op (een bepaald deel van) een voorwerp of constructie. Met de totale belasting wordt het geheel van alle afzonderlijke belastingen bedoeld.

In de constructieleer en de sterkteleer wordt vanuit de diverse belastingen een ontwerpbelasting berekend. Deze ontwerpbelasting is samengesteld uit de afzonderlijke belastingen die gecombineerd worden door gebruik te maken van verschillende belastingsfactoren, zoals veiligheidsfactoren en samenstellingsfactoren. De belastingsfactoren zijn vastgelegd in Europese norm EN 1991 (Eurocode 1). De ontwerpbelasting is de maximale belasting die een constructie kan opnemen zonder te falen.

Onder invloed van belastingen zullen in een constructie inwendige spanningen en vervormingen optreden. Een ingenieur zal een constructie altijd zodanig trachten te ontwerpen, dat de werkelijk optredende belasting steeds lager blijft dan de ontwerpbelasting. Indien de werkelijk optredende belasting groter wordt dan de ontwerpbelasting, zal de constructie falen of bezwijken.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ac4912dd-f0ab-43eb-b366-525caaf06abd, https://nl.wikipedia.org/wiki/Belasting_(constructieleer)

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belastingBreder
belastingBron van
belastingGerelateerd
belastingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belasting toetsing (Begrip)Gerelateerdbelasting
bezwijkmechanisme (Begrip)Gerelateerdbelasting
constructie (Begrip)Gerelateerdbelasting
waterkering (Begrip)Gerelateerdbelasting
Rdf.jpg