DAMO begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelDAMO begrippen
DefinitieBetreft begrippen die uit de DAMO thesaurus komen.
Bronhttps://www.begrippenxl.nl/damo/en/?clang=nl

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : DAMO begrippen

Andere informatiebronnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
D-Hydamo begrippen (Informatiebron)BrederDAMO begrippen
HyDAMO Validatietool begrippen (Informatiebron)BrederDAMO begrippen
1d-randvoorwaarde (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
DAMO Algemeen (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
DAMO Keringen (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
DAMO Systeem (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
DAMO functioneel model (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
DAMO objectenhandboek (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Fysiek (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Logisch (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
Data Afspraken Modelmatig Ondersteunt (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
Datastromen (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
DuikerSifonHevel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
IMWA_GeoObject (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaand (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
aangrenzende eigenaar (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
aansluitconstructie (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
administratieve grens waterschap (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
af-/aanvoergebied (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
afsluiter (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
afsluitmiddel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
afvoergebied aanvoergebied (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
afwerkingslaag (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
anker (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
ankerveld (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
aquaduct (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
balansstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
basismateriaal (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
bedieningsplicht (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
begroeid terreindeel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
beheergrens waterschap (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
bekledingsconstructie (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
bekledingslaag (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
bergingsgebied (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
beschermingszone (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
bestorting (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
beverstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
bijzonder hydraulisch object (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
bodembescherming (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
bodemlaag (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
bodemlaag (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
bodemval (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
boomstamstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
brievenbusstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
brug (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
buisbochtstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
coupure (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
doorstroomopening (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
drainagebuis (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
drainageput (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
erf (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
filterlaag (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
flexibele waterkering (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
functioneel gebied (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
gecombineerde stuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
geo-object (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
geotextiel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
grondlichaam (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
grondwater informatie lijn (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
grondwater informatie punt (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
grondwater koppel lijn (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
grondwater koppel punt (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
heulprofiel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
hevelstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
hydraulische randvoorwaarde (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
hydraulische randvoorwaarde lijn (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
hydro object (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
hydro object groepering (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
hydrologische randvoorwaarde (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
individuele behandeling van afvalwater (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
inspectieput (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
invloedslijn (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
kabel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
kanovaarweg (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
kantelstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
kathodische bescherming (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
keienstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
kenmerkende profiellijn (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
kernopbouw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
kistdam (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
knijp (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
knijpstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
kunstwerk opening (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
kunstwerkdeel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
kwelscherm (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
laterale knoop (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
leiding (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
leidingsegment (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
lijnvormig element (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
loost op leiding (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
loost op rioleringsgebied (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
lozingspunt (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
mantelbuis (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
meetinstrument (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
meetlocatie (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
meetnet (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
meetpunt (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
meetwaarde actiewaarde (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
meting kwantiteit (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
muilprofiel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
natuurvriendelijke oever (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
nooduitlaat (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
norm geparametriseerd profiel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
onbegroeid terreindeel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
onderhoudsplicht (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
ondersteunend waterdeel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
ontluchter (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
ontvangstput (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
oppervlaktewatergemaal (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
overbruggingsdeel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
overkluizing (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
overlaat (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
overnamepunt (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
overnamepunt afspraken (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
paal (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
peilafwijking (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
peilbesluit (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
peilbesluitgebied (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
peilgebied (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
peilgebied praktijk (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
peilgebied vigerend (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
peilmerk (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
pigging installatie (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
plaatsbepalingspunt (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
pomp (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
profiel groep (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
profielverdediging (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
put (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
randvoorziening (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
rechthoekig profiel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
referentiepunt (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
referentiestelsel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
regelmiddel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
regenwaterbuffer (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
regenwaterbuffer compartiment (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
reglementsgrens waterschap (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
rioleringsgebied (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
rioleringsgebied kentallen (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
rioolgemaal (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
riooloverstort (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
rondprofiel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
ruwheid profiel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
ruwheidlengte (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
schotbalkstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
segmentstuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
slijtlaag (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
sluis (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
streefpeil (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
sturing (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
stuw (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
teen overgangsconstructie (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
toplaag (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
toplaag asfalt (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
toplaag betonbekleding (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
toplaag gras (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
toplaag losgestort materiaal (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
toplaag steenzetting (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
toplaag verpakte bekleding (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
transportstelsel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
tunnel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
uitvullaag (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
vaarweg (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
vaste dam (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
vegetatie object (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
verbindingsstuk (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
vispassage (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
vlijlaag (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
vlijlaag uitvullaag (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
voorde (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
vuilvang (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
wandconstructie (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
waterbeheergebied (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
waterdeel (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
waterkering (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
waterkering stelsel aggregatie (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
waterkeringsectie (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
waterschapsgrens (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
waterstaatswerk waterkering (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
weesconstructie (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
wiep (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
zandvang (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
zinkstuk (Begrip)Bron vanDAMO begrippen
1d-randvoorwaarde (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
DAMO Algemeen (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
DAMO Keringen (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
DAMO Systeem (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
DAMO functioneel model (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
DAMO objectenhandboek (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Fysiek (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Logisch (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
Data Afspraken Modelmatig Ondersteunt (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
Datastromen (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
DuikerSifonHevel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
IMWA_GeoObject (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaand (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
aangrenzende eigenaar (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
aansluitconstructie (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
administratieve grens waterschap (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
af-/aanvoergebied (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
afsluiter (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
afsluitmiddel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
afvoergebied aanvoergebied (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
afwerkingslaag (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
anker (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
ankerveld (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
aquaduct (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
balansstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
basismateriaal (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
bedieningsplicht (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
begroeid terreindeel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
beheergrens waterschap (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
bekledingsconstructie (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
bekledingslaag (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
bergingsgebied (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
beschermingszone (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
bestorting (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
beverstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
bijzonder hydraulisch object (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
bodembescherming (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
bodemlaag (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
bodemlaag (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
bodemval (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
boomstamstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
brievenbusstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
brug (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
buisbochtstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
coupure (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
doorstroomopening (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
drainagebuis (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
drainageput (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
erf (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
filterlaag (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
flexibele waterkering (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
functioneel gebied (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
gecombineerde stuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
geo-object (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
geotextiel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
grondlichaam (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
grondwater informatie lijn (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
grondwater informatie punt (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
grondwater koppel lijn (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
grondwater koppel punt (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
heulprofiel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
hevelstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
hydraulische randvoorwaarde (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
hydraulische randvoorwaarde lijn (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
hydro object (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
hydro object groepering (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
hydrologische randvoorwaarde (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
individuele behandeling van afvalwater (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
inspectieput (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
invloedslijn (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
kabel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
kanovaarweg (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
kantelstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
kathodische bescherming (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
keienstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
kenmerkende profiellijn (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
kernopbouw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
kistdam (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
knijp (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
knijpstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
kunstwerk opening (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
kunstwerkdeel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
kwelscherm (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
laterale knoop (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
leiding (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
leidingsegment (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
lijnvormig element (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
loost op leiding (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
loost op rioleringsgebied (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
lozingspunt (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
mantelbuis (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
meetinstrument (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
meetlocatie (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
meetnet (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
meetpunt (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
meetwaarde actiewaarde (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
meting kwantiteit (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
muilprofiel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
natuurvriendelijke oever (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
nooduitlaat (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
norm geparametriseerd profiel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
onbegroeid terreindeel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
onderhoudsplicht (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
ondersteunend waterdeel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
ontluchter (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
ontvangstput (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
oppervlaktewatergemaal (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
overbruggingsdeel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
overkluizing (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
overlaat (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
overnamepunt (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
overnamepunt afspraken (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
paal (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
peilafwijking (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
peilbesluit (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
peilbesluitgebied (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
peilgebied (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
peilgebied praktijk (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
peilgebied vigerend (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
peilmerk (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
pigging installatie (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
plaatsbepalingspunt (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
pomp (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
profiel groep (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
profielverdediging (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
put (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
randvoorziening (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
rechthoekig profiel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
referentiepunt (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
referentiestelsel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
regelmiddel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
regenwaterbuffer (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
regenwaterbuffer compartiment (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
reglementsgrens waterschap (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
rioleringsgebied (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
rioleringsgebied kentallen (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
rioolgemaal (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
riooloverstort (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
rondprofiel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
ruwheid profiel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
ruwheidlengte (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
schotbalkstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
segmentstuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
slijtlaag (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
sluis (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
streefpeil (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
sturing (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
stuw (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
teen overgangsconstructie (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
toplaag (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
toplaag asfalt (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
toplaag betonbekleding (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
toplaag gras (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
toplaag losgestort materiaal (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
toplaag steenzetting (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
toplaag verpakte bekleding (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
transportstelsel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
tunnel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
uitvullaag (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
vaarweg (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
vaste dam (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
vegetatie object (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
verbindingsstuk (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
vispassage (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
vlijlaag (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
vlijlaag uitvullaag (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
voorde (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
vuilvang (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
wandconstructie (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
waterbeheergebied (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
waterdeel (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
waterkering (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
waterkering stelsel aggregatie (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
waterkeringsectie (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
waterschapsgrens (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
waterstaatswerk waterkering (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
weesconstructie (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
wiep (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
zandvang (Begrip)Lid vanDAMO begrippen
zinkstuk (Begrip)Lid vanDAMO begrippen