belasting


Eigenschappen

Voorkeurslabelbelasting
DefinitieBelasting is een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien. Belastingen worden geheven op grond van een wet.
Synoniemheffing, heffingen, belastingen
Toelichting op definitieWanneer tegenover de betaling wel een individuele prestatie van de overheid aan het rechtssubject staat, dan spreekt men over een retributie. Meer algemeen spreekt men ook over een heffing.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Belasting_(fiscaal)
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belastingBreder
belastingBron van
belastingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
directe belastingen (Begrip)Brederbelasting
heffing (Begrip)Brederbelasting
indirecte belastingen (Begrip)Brederbelasting
belastingschuld (Begrip)Gerelateerdbelasting
schuldeiser (Begrip)Gerelateerdbelasting
Rdf.jpg