hydro object


Eigenschappen

Voorkeurslabelhydro object
DefinitieSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
Synoniemhydro objecten, Hydro object, Hydro objecten, vak, vakken, hydro vak, hydro vakken, hydro-object, hydro-objecten
Toelichting op definitieEen hydro object is een oppervlaktewaterlichaam, als lijnvormig object gedigitaliseerd, vastgelegd in de DAMO database. (Bron: HEA)


Er zijn 4 soorten hydro objecten. (HEI / Hunze en Aa's)

  • primair (primaire wateren, hoofdwatergang)
  • secundair (secundaire wateren, schouwsloot)
  • tertiair (tertiair water, overige sloot)
  • overig (greppels)


De hydro objecten worden naar de afvoerrichting gedigitaliseerd.

Categorieën hydro-objecten. (DAMO)
Een indeling naar de grootte van de afvoer en/of oppervlakte zoals bepaald bij wet/verordening. Hiermee wordt de indeling van oppervlaktewaterlichamen bedoeld naar primair, secundair tertiair en overig:

  • ‘Primair’ voor wateren met een belangrijk functie in de wateraan- en afvoer en waterberging
  • ‘Secundair’ voor wateren die een functie hebben in de wateraan- en afvoer en waterberging van percelen van meerdere gerechtigden - met uitzondering van primaire wateren.
  • Tertiair’ voor wateren die alleen een functie hebben in de wateraan- en afvoer van en naar terreinen waarvan de onderhoudsplichtige zelf gerechtigde is en die in directe of indirecte verbinding staan met secundaire of primaire wateren.
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/damo/en/page/?uri=https%3A%2F%2Fwww.begrippenxl.nl%2Fdamo%2Fnl%2Fpage%2F166&clang=nl
Bijna overeenkomsthttp://standaard.aquo.nl/id/begrip/Af-_Aanvoervak
Afbeelding vanHoofdwatergang met maaipaden.

Hoofdwatergang met maaipaden.

DAMO functioneel model hydro object

DAMO functioneel model hydro object
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hydro objectBreder
hydro objectBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hydro object groepering (Begrip)Brederhydro object
natte omtrek (Begrip)Brederhydro object
vak (Begrip)Brederhydro object
hoofdwatergang (Begrip)Deel vanhydro object
overige wateren (Begrip)Deel vanhydro object
primaire wateren (Begrip)Deel vanhydro object
primaire watergang (Begrip)Deel vanhydro object
secundaire wateren (Begrip)Deel vanhydro object
secundaire watergang (Begrip)Deel vanhydro object
tertiair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Deel vanhydro object
tertiair water (Begrip)Deel vanhydro object
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stromend (Begrip)Gerelateerdhydro object
SOBEK (Begrip)Gerelateerdhydro object
af-/aanvoervak (Begrip)Gerelateerdhydro object
bodembreedte (Begrip)Gerelateerdhydro object
bodemhoogte (Begrip)Gerelateerdhydro object
capaciteit (Begrip)Gerelateerdhydro object
hydamo (Begrip)Gerelateerdhydro object
hydro object (Werkinstructie)Gerelateerdhydro object
kanaal (Begrip)Gerelateerdhydro object
linker oever (Begrip)Gerelateerdhydro object
natte oppervlakte (Begrip)Gerelateerdhydro object
onderhoudsplicht (Begrip)Gerelateerdhydro object
rechter oever (Begrip)Gerelateerdhydro object
stroomsnelheid (Begrip)Gerelateerdhydro object
tertiair water (Begrip)Gerelateerdhydro object
waterdeel (Begrip)Gerelateerdhydro object
waterloop (Begrip)Gerelateerdhydro object
wijk (Begrip)Gerelateerdhydro object
Rdf.jpgHydro objecten, beheergebied waterschap Hunze en Aa's
Hydro objecten, beheergebied waterschap Hunze en Aa's.